Spoznajte naše člane

ČLANI

Prikazujem 61 - 72 od 72
Tekstina, d. d.
Tekstina predstavlja tehnološko napredno predilnico, ki deluje že od leta 1828. Podjetje je eno najstarejših proizvajalcev tekstila, ki deluje na globalnem trgu.
Termit, d. d.
Termit je rudarsko podjetje za proizvodnjo in predelavo kremenovih peskov ter izdelavo pomožnih livarskih sredstev. Nudimo rešitve za livarstvo in gradbeništvo, za urejanje športnih igrišč in travnatih površin v državah srednje in jugovzho […]
Univerza v Mariboru
Univerza v Mariboru (UM) je druga največja in druga najstarejša univerza v Sloveniji, s 17 fakultetami, s približno 1700 zaposlenimi in 13.500 študenti. Raziskovalci UM so dejavni in uveljavljeni v številnih mednarodnih konzorcijih. Strate […]
Založba Forum Media, d. o. o.
Založba Forum Media s sedežem v Mariboru je bila ustanovljena leta 2004 in je članica mednarodnega podjetja FORUM Media Group, medijskega podjetja z vodilnimi založniškimi podjetji po Evropi, Aziji, Severni Ameriki in Avstraliji, ki že 30 […]
Zavod KNOF, so.p.
Zavod KNOF je socialno podjetje, ki se ukvarja s vključevanjem in izobraževanjem posameznikov iz ranljivih skupin (dolgotrajno brezposelni, starejši nad 50 let, invalidi, mladi brez izobrazbe, osebe, ki prejemajo socialno pomoč). Prav tako […]
Zavod za gradbeništvo Slovenije
Ključna področja naših raziskovalnih dejavnosti vzpostavljanje krožnega gospodarstva z recikliranjem sekundarnih surovin (industrijski, gradbeni, komunalni in rudarski odpadki) razvoj trajnostnih inovativnih novih materialov, kot so n […]
ZEOS, d. o. o.
Družba ZEOS je nacionalna ter neprofitna skupna shema ravnanja z e-odpadki (OEEO), odpadnimi baterijami (OPBA) ter odpadnimi svečami (ONS). Ustanovljena je bila julija 2005 na podlagi EU Direktive o ravnanju z odpadno električno in elektro […]
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
ZRS BISTRA Ptuj je v svojih dosedanjih prizadevanjih in na podlagi rezultatov dela, postala nacionalno in mednarodno prepoznavna in priznana inštitucija za ustvarjanje povezav med znanstveno raziskovalno in izobraževalno sfero (fakultete, […]