Spoznajte naše člane

ČLANI

Prikazujem 61 - 63 od 63
Zavod za gradbeništvo Slovenije
Ključna področja naših raziskovalnih dejavnosti vzpostavljanje krožnega gospodarstva z recikliranjem sekundarnih surovin (industrijski, gradbeni, komunalni in rudarski odpadki) razvoj trajnostnih inovativnih novih materialov, kot so n […]
Združenje Socialna ekonomija Slovenije, so.p.
Združenje SOCIALNA EKONOMIJA SLOVENIJE deluje na načelih in principu socialnega podjetništva, kot ga predstavlja Mohammed Yunus. Deluje na načelih družbene odgovornosti in na visokih etičnih načelih. S svojim načinom delovanja omogoča razv […]
ZEOS, d. o. o.
Družba ZEOS je nacionalna ter neprofitna skupna shema ravnanja z e-odpadki (OEEO), odpadnimi baterijami (OPBA) ter odpadnimi svečami (ONS). Ustanovljena je bila julija 2005 na podlagi EU Direktive o ravnanju z odpadno električno in elektro […]