Spoznajte naše člane

ČLANI

Prikazujem 61 - 80 od 80
Steklarna Hrastnik, družba za proizvodnjo stekl...
Steklarna Hrastnik je slovenska družba s skoraj 160-letno tradicijo proizvodnje tehnološko zahtevnih steklenih izdelkov iz enega najčistejših vrst stekla na svetu. S svojim znanjem proizvajamo širok nabor izdelkov namiznega in embalažnega […]
Surovina, d. o. o.
Celovit pristop k reševanju odpadkov Glede na potrebe vašega podjetja pripravimo ustrezne celovite rešitve po meri ter vodimo celoten proces od prevzema odpadkov do vračanja sekundarnih surovin v proizvodnjo ali do njihove energetske izra […]
Syntech, d. o. o.
SYNTCEH je na podlagi dolgoletnega razvoja s številnimi predhodnimi partnerji in ob sodelovanju Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani in Inštitutom Jožef Stefan z obrnjeno logiko pristopa razrešil bistven problem procesa uplinjanja […]
Talum d.d.
Talum kot sodobno proizvodno podjetje sodi v svetovnem merilu v ozek krog najučinkovitejših proizvajalcev elektroliznega aluminija. Že leta 2001 se je Talum prelevil v proizvajalca, ki kombinira primarni in sekundarni aluminij za izdelavo […]
TECOS
Cilji: nuditi kakovosten in hiter servis svojim strankam soustvarjati razvoj na izdelkih in tehnologijah z visoko dodano vrednostjo pomagati slovenskim orodjarjem k stabilni rasti obsega poslovanja pokrivati vrzeli na področju izd […]
Tekstina, d. d.
Tekstina predstavlja tehnološko napredno predilnico, ki deluje že od leta 1828. Podjetje je eno najstarejših proizvajalcev tekstila, ki deluje na globalnem trgu.
Termit, d. d.
Termit je rudarsko podjetje za proizvodnjo in predelavo kremenovih peskov ter izdelavo pomožnih livarskih sredstev. Nudimo rešitve za livarstvo in gradbeništvo, za urejanje športnih igrišč in travnatih površin v državah srednje in jugovzho […]
Univerza v Mariboru
Univerza v Mariboru (UM) je druga največja in druga najstarejša univerza v Sloveniji, s 17 fakultetami, s približno 1700 zaposlenimi in 13.500 študenti. Raziskovalci UM so dejavni in uveljavljeni v številnih mednarodnih konzorcijih. Strate […]
VAČO, d. o. o.
VAČO deluje kot inštitut, ki se že od leta 1991 finančno pokriva izključno z odpadki. Smo edino podjetje v Sloveniji in EU, kjer ročno razvrščamo komunalne odpadke, ki bi končali na deponiji. Dovolj znanja in izkušenj imamo tudi na področj […]
Wcycle Institute Maribor
Inštitut Wcycle je visokostrokovno projektno jedro za izvajanje raziskav in razvoja, uvedbo izbranih tehnologij in uporabo integriranega informacijskega in komunikacijskega orodja za informiranje in nadzor, vse s ciljem uporabe predelanih […]
Založba Forum Media, d. o. o.
Založba Forum Media s sedežem v Mariboru je bila ustanovljena leta 2004 in je članica mednarodnega podjetja FORUM Media Group, medijskega podjetja z vodilnimi založniškimi podjetji po Evropi, Aziji, Severni Ameriki in Avstraliji, ki že 30 […]
Zavod KNOF, so.p.
Zavod KNOF je socialno podjetje, ki se ukvarja s vključevanjem in izobraževanjem posameznikov iz ranljivih skupin (dolgotrajno brezposelni, starejši nad 50 let, invalidi, mladi brez izobrazbe, osebe, ki prejemajo socialno pomoč). Prav tako […]
Zavod za gradbeništvo Slovenije
Ključna področja naših raziskovalnih dejavnosti vzpostavljanje krožnega gospodarstva z recikliranjem sekundarnih surovin (industrijski, gradbeni, komunalni in rudarski odpadki) razvoj trajnostnih inovativnih novih materialov, kot so n […]
Združenje Socialna ekonomija Slovenije, so.p.
Združenje SOCIALNA EKONOMIJA SLOVENIJE deluje na načelih in principu socialnega podjetništva, kot ga predstavlja Mohammed Yunus. Deluje na načelih družbene odgovornosti in na visokih etičnih načelih. S svojim načinom delovanja omogoča razv […]
ZEOS, d. o. o.
Družba ZEOS je nacionalna ter neprofitna skupna shema ravnanja z e-odpadki (OEEO), odpadnimi baterijami (OPBA) ter odpadnimi svečami (ONS). Ustanovljena je bila julija 2005 na podlagi EU Direktive o ravnanju z odpadno električno in elektro […]
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
ZRS BISTRA Ptuj je v svojih dosedanjih prizadevanjih in na podlagi rezultatov dela, postala nacionalno in mednarodno prepoznavna in priznana inštitucija za ustvarjanje povezav med znanstveno raziskovalno in izobraževalno sfero (fakultete, […]