Predstavitev člana

Center odličnosti InnoRenew CoE

Center odličnosti InnoRenew CoE je neodvisni raziskovalni inštitut, ki je bil ustanovljen leta 2017. Ukvarjajo se z raziskovanjem obnovljivih materialov in trajnostne gradnje ter vpeljavo znanstvenih dognanj v industrijsko prakso. Pri tem se posebej posvečajo inovacijskemu in interdisciplinarnemu proučevanju lesa in njegove uporabe.

Postati vodilna ustanova na svetu na področju interdisciplinarne znanosti, ki obravnava grajeno okolje in zgled odličnosti za mednarodno raziskovanje, sodelovanje z gospodarstvom in vključevanje javnosti.

Poslanstvo InnoRenew CoE je nadgrajevanje najsodobnejših znanstvenih in gospodarskih izsledkov z interdisciplinarnimi raziskavami ter prizadevanje za znanstveno in inovacijsko odličnost, in to še posebej na dveh osrednjih področjih našega raziskovanja: pri modifikaciji lesa in pri restorativnem okoljskem in ergonomskem oblikovanju (REED).

Kontaktni podatki

Center odličnosti InnoRenew CoE
Livade 6, SI-6310 Izola

FOKUSNO PODROČJE