Predstavitev člana

DialogCo, komunikacijske rešitve, d. o. o.

Razumemo krožno gospodarstvo in ga znamo predstaviti vašim ciljnim javnostim.

Komuniciranje je sestavni del izvajanja vseh funkcij v podjetjih in drugih organizacijah ter ključnega pomena za njihov uspeh. V današnjem poslovnem svetu so kakovostne in sprotne informacije odločilnega pomena. Še tako odlični izdelki ali storitve potrebujejo odlično komunikacijo.

Vstopite v dialog z nami – tukaj smo zato, da bo vaša komunikacija odlična.

Komuniciranje razumemo kot enakovredno poslovno funkcijo, ki neposredno vpliva na uspešnost, učinkovitost in ustvarjalnost organizacij na prehodu v krožno gospodarstvo.

Izvajamo:

  • korporativno komuniciranje
  • trženjsko komuniciranje
  • vizualno komuniciranje

Smo svetovalna agencija z dolgoletnimi izkušnjami izvajanja komunikacijskih projektov, usposobljena za implementacijo najboljših rešitev. Imamo bogate reference v živilskopredelovalni industriji, storitvenem sektorju, bančništvu in finančnih institucijah, trgovini, telekomunikacijah, proizvodni dejavnosti, javnem sektorju in neprofitnih organizacijah.

Dosegamo odlične rezultate tako s projekti korporativnega kot trženjskega in vizualnega komuniciranja. Odlikujejo nas kreativnost in odličnost ter fleksibilnost in globalnost. Izvajamo svetovanje in storitve polnega servisa.

Kreativnost, odličnost

Naše storitve so vedno v dialogu z naročnikom. Splošnih ponudb in univerzalnih rešitev, ki bi veljale za vse, ne poznamo in vam jih ne moremo ponuditi.

Fleksibilnost, globalnost

Imamo bogate reference v živilskopredelovalni industriji, storitvenem sektorju, bančništvu in finančnih institucijah, trgovini, telekomunikacijah, proizvodni dejavnosti, javnem sektorju in neprofitnih organizacijah.

Svetovanje

Prehod od taktičnih rešitev k dolgoročnim, ciljno usmerjenim in premišljenim potezam zahteva strategijo – v glavah, na papirju in v življenju.

Storitve polnega servisa

Vsak projekt mora biti ciljno usmerjen k potrebam, željam in ciljem naročnika. Zato strateško načrtovanje in svetovanje opredeljujemo kot samostojno storitev, s katero pomagamo oblikovati načrtovano in usmerjeno komuniciranje s ciljnimi javnostmi.

Organizacija, ki misli na jutri, se vse bolj usmerja v krožno gospodarstvo. Za izgrajevanje svojega ugleda, identitete in zaupanja vseh relevantnih deležnikov mora z njimi komunicirati sistematično in na pravi način. Za to potrebuje dobro komunikacijsko strategijo ter odlično in sistematično izvajane komunikacijske aktivnosti.

Kontaktni podatki

Dialogco, komunikacijske rešitve, d.o.o.
Proletarska cesta 2, SI-1000 Ljubljana

FOKUSNO PODROČJE