Predstavitev člana

ZDRUŽENJE EPEKA, so. p.

Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo Epeka je bilo ustanovljeno leta 2008 kot pobuda povezati ustvarjalke in ustvarjalce kulturnih, umetniških, izobraževalnih, znanstvenih in tehnoloških vsebin za projekt Evropska prestolnica kulture 2012. Smo nevladna, neprofitna organizacija in socialno podjetje ter društvo v javnem interesu na področju kulture in mladine. Delujemo na področju EU državljanstva, širjenja EU vrednot in medkulturnega dialoga, na mladinskem področju pa se osredotočamo na mednarodno mobilnost mladih in neformalno izobraževanje. Leta 2016 smo vzpostavili tudi mladinsko zadrugo Epeka z namenom podpore mladim pri podjetništvu.

Kontaktni podatki

ZDRUŽENJE EPEKA, so. p.
Gorkega ulica 34, SI-2000 Maribor