Predstavitev člana

Giacomelli media, d. o. o.

Poslovne partnerje usposabljamo za upravljanje preobrazbenih procesov svojih poslovnih modelov in jih povezujemo v krožne verige vrednosti. Pri tem zagovarjamo sistemski pristop k prehodu v krožno gospodarstvo in spodbujamo uveljavljanje krožne kulture.

Snovanje trajnostnih, inovativnih poslovnih modelov in spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo

Upravljanje sprememb

Strateško komuniciranje

Razvoj odnosov z deležniki

Kontaktni podatki

Giacomelli media, d. o. o.
Kersnikova ulica 12, SI-1000 Ljubljana

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

Krožna poslovna akademija

Večmodularen program, ki prinaša razumevanje celovitega pristopa k prestrukturiranju razmišljanja in zasnove poslovnega načrta iz linearnega h krožnemu modelu gospodarstva.

Preberite več o projektu