Predstavitev člana

Riso, d. o. o.

Podjetjem in organizacijam, ki so naši naročniki, oziroma za katere največkrat delujemo kot »hišna« svetovalna služba (večletna sodelovanja), v sklopu zaokroženih svetovalnih storitev z upoštevanjem smernic trajnostnega razvoja svetujemo pri: pripravi investicijske dokumentacije in pridobivanju ustreznih finančnih sredstev (za posojila, subvencije, itd.); pripravi analize O-LCA (Life Cycle Assessment – celostno vrednotenje okoljskih vplivov) na ravni organizacije v skladu z ISO 14040, ISO 14044, ISO 14072 in EN 15804; LCA (Life Cycle Assessment) za posamezni izdelek; EPD okoljski deklaraciji proizvoda; ESG trajnostnem razvojnem načrtu podjetja ali ESG trajnostnem poročilu; optimizaciji procesov poslovanja (digitalizacija); razvoju novih poslovnih modelov; razvoju novih produktov; doseganju okoljskih kazalnikov; vodenju projektov.

 

 

Kontaktni podatki

Riso, d. o. o.
Ribiška pot 18, SI-2230 Lenart v Slov. goricah

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE