Predstavitev člana

Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje

Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (Slovenian Business and Research Association = SBRA) je nevladno javno-zasebno partnerstvo, ki že od leta 1999 uspešno zastopa interese slovenskih podjetij, raziskovalne skupnosti in lokalnih skupnosti v Bruslju. Svoje člane povezujemo z evropskimi partnerji, prenašamo znanje in izkušnje, opozarjamo na prihajajočo evropsko zakonodajo in svetujemo pri pridobivanju evropskih sredstev.

Aktivnosti združenja zajemajo svetovalne storitve in podporo pri pridobivanju sredstev EU, informacijske storitve, zastopanje interesov, izobraževanje, promocijo in logistično podporo. SBRA se od drugih informacijsko-lobističnih organizacij razlikuje po tem, da predstavlja in povezuje slovensko gospodarstvo, znanost in raziskave ter da na osnovi javno-zasebnega partnerstva povezuje javne interese z interesi podjetij in raziskovalne sfere.

Kontaktni podatki

Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
Avenue Lloyd George 7, B-1000, Bruselj

FOKUSNO PODROČJE

Združenje SBRA je aktivno na področju krožnega gospodarstva, kjer skuša identificirati in promovirati regionalne in lokalne priložnosti za razvoj krožnega gospodarstva v Sloveniji ter povezati in vključiti ključne deležnike, tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni, in s tem krepiti konkurenčnost slovenskega gospodarstva, predvsem pa dvigovati kakovost bivanja in življenja nasploh.

Preberite več o projektu