Predstavitev člana

Steklarna Hrastnik, družba za proizvodnjo steklenih izdelkov, d. o. o.

Glavna dejavnost družbe Steklarna Hrastnik je proizvodnja votlega stekla, ki je energetsko intenzivna, a ustvarja 100-% reciklabilen produkt. Nizkoogljično krožno gospodarstvo je del trajnostne usmeritve Steklarne Hrastnik. Naša konkurenčna prednost je vrhunska čistost stekla, zato na trgu aktivno iščemo sekundarne surovine, ki jih lahko dodajamo v proizvodnjo brez vpliva na kakovost.

 

Steklarna Hrastnik je slovenska družba s skoraj 160-letno tradicijo proizvodnje tehnološko zahtevnih steklenih izdelkov iz enega najčistejših vrst stekla na svetu. S svojim znanjem proizvajamo širok nabor izdelkov namiznega in embalažnega stekla.

Steklo, naš proizvodni material, ima večtisočletno zgodovino in življenja brez stekla si ne moremo predstavljati zaradi številnih odličnih lastnosti, ki jih premore. Ena pomembnejših je, da je steklo mogoče neskončnokrat reciklirati, kar pomeni 0 odpadkov in popolno kroženje materialov. Izdelek tako sploh ne doseže konca svoje življenjske dobe, kar ga popolnoma uvršča v koncept krožnega gospodarstva.

V naši proizvodnji odpadno steklo predstavlja cca 30 % naše zmesi, kar posledično pomeni nižjo porabo surovin. Prav tako pomeni tona porabljenega odpadnega stekla 300 kg manj CO2 in s tem nižje procesne emisije CO2. Za vsakih 10 % uporabljenih črepinj pa se zmanjša poraba energije v peči za 2 do 3 %.

Zadnjih nekaj let strategija poslovanja Steklarne Hrastnik vsebuje in razvija koncept trajnostnega upravljanja z viri oziroma krožnega gospodarstva. Za nas to pomeni varovanje okolja, skrb za zaposlene in lokalno skupnost, v kateri delujemo – vse to ob hkratnem povečanju gospodarske učinkovitosti. Zavedamo se, da so naravni viri bistveni za naše preživetje in blaginjo, hkrati pa njihova poraba strmo narašča. Zato smo se kot družba zavezali k spremembi načina izrabe virov. Del naše odgovornosti je tudi ozaveščanje ljudi o uporabi steklenih izdelkov in steklene embalaže, saj je steklo del rešitve za čedalje večjo obremenjenost okolja s plastiko in plastičnimi delci.

Kontaktni podatki

Steklarna Hrastnik, družba za proizvodnjo steklenih izdelkov, d. o. o.
Cesta 1. maja 14, SI-1430 Hrastnik

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

Razvoj inovativne energije za taljenje stekla

Smo nosilec projekta optimizacije pretvorbe energije za zmanjšanje deleža rabe fosilnih goriv z vodikom pri industrijskem taljenju stekla.

Preberite več o projektu

Aktivnosti Steklarne Hrastnik

Glavna dejavnost družbe Steklarna Hrastnik je proizvodnja votlega stekla, ki je energetsko intenzivna, a ustvarja 100-% reciklabilen produkt. Nizkoogljično krožno gospodarstvo je del trajnostne usmeritve Steklarne Hrastnik.

Več o ponovni uporabi steklarskega filtrskega prahu, čistih črepinj za recikliranje in iskanju alternativnih surovin, si preberete na povezavi aktivnosti Steklarne Hrastnik.