Predstavitev člana

Univerza v Mariboru, Fakulteta za Strojništvo

Fakulteta za strojništvo je ena najuspešnejših članic Univerze v Mariboru, tako po uspešnosti študentov, številu diplomantov na dodiplomskih in podiplomskih programih, po obsegu prihodka iz industrije, dobri opremljenosti laboratorijev ter mednarodno priznanih profesorjih in izjemno dobro organizirani mednarodni menjavi in sodelovanju. Izdelano imamo natančno vizijo razvoja, ki temelji predvsem na kakovosti vseh dejavnosti, ki jih razvijamo ter na rezultatih uspešnih evalvacij študijskih programov. Vedno intenzivnejše sodelovanje z gospodarstvom potrebuje pravilno znanstveno-raziskovalno usmerjenost fakultete, ker se dosežki raziskav vedno bolj prenašajo v različne veje slovenske strojne, kovinsko predelovalne in tekstilne industrije.

 

 

 

Kontaktni podatki

UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za strojništvo
Smetanova ulica 17, SI-2000 Maribor