Predstavitev člana

VAČO, d. o. o.

VAČO deluje kot inštitut, ki se že od leta 1991 finančno pokriva izključno z odpadki. Smo edino podjetje v Sloveniji in EU, kjer ročno razvrščamo komunalne odpadke, ki bi končali na deponiji. Dovolj znanja in izkušenj imamo tudi na področju inovacij, saj imamo patent Postopek kontroliranega ročnega razvrščanja »komunalnih« odpadkov, ki nam služi kot vodilo pri delu, in patent Samostoječa eko vreča, njen kroj in uporaba je razvita zbiralna posoda, ki predstavlja osnovo naše logistike.

Komunalne odpadke je s pravilnim postopkom in ravnanjem mogoče ponovno predelati v proizvod enake materialne sestave. Naš sistem razvrščanja omogoča skoraj stoodstotno izrabo pisarniških odpadkov za surovine.

Kontaktni podatki

VAČO, d. o. o.
Zdolska cesta 11, SI-8270 Krško

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

Nadgradnja informacijskega sistema za razvoj optimalnega procesa ravnanja z odpadki s pomočjo inovativne platforme

Nadgradnja informacijskega sistema s pomočjo umetne inteligence za natančno dokumentiranje vseh dogodkov na poti od odvoza odpadkov, sortiranja do uporabnikov za vzpostavitev optimalnega krožnega cikla komunalnih.

Preberite več o projektu