Predstavitev člana

Zavod KNOF, so.p.

Knof je stičišče posameznikov, družbe in gospodarstva, s pomočjo katerega ustvarjamo in uresničujemo spremembe za boljši jutri že danes. To nam uspeva s pomočjo Krožnega laboratorija, štirih trgovin s ponovno uporabo in poslovnim peskovnikom, kjer se lotevamo projektov na temo upcyclinga, zero waste poslovnih modelov, reciklaže ter digitalizacije poslovnih in krožnih procesov.

Zavod KNOF je socialno podjetje, ki se ukvarja s vključevanjem in izobraževanjem posameznikov iz ranljivih skupin (dolgotrajno brezposelni, starejši nad 50 let, invalidi, mladi brez izobrazbe, osebe, ki prejemajo socialno pomoč). Prav tako izvaja Zavod KNOF aktivnosti, ki čimmanj škodijo človeku samemu, družbi in okolju (zmanjševanje odpadkov, samoaktualizacija, spodbujanje kupovanja lokalne hrane, naravna gradnja, trajnostni razvoj, medkulturna strpnost, družbena odgovornost, solidarnost in soupravljanje).

 

Kontaktni podatki

Zavod KNOF, so.p.
Kolodvorska 1, 8270 Krško

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE