Predstavitev člana

ZEOS, d. o. o.

Družba ZEOS je neprofitna organizacija, ki vse od leta 2003 zagotavlja stroškovno učinkovito izpolnjevanje zakonskih obveznosti v imenu pristopnikov k skupnim shemam ravnanja z e-odpadki, odpadnimi baterijami, odpadnimi
industrijskimi baterijami in akumulatorji ter odpadnimi nagrobnimi svečami. Obenem pa veliko pozornosti namenjamo tudi izobraževanju in ozaveščanju prebivalcev Slovenije o pravilnem ravnanju s tovrstnimi odpadki preko projektov
Life. Leta 2013 smo ustanovili hčerinsko podjetje ZEOS eko-sistem v Sarajevu.

V proces zbiranja je vključenih preko 50 izvajalcev javne službe, 1000 trgovin in 500 podjetij. Letno izvedemo več kot 10.000 prevzemov odpadkov ter jih preko izvajalcev zbiranja posredujemo v obdelavo. Skozi vsa leta delovanja velik del naših aktivnosti vsebuje tudi ozaveščanje, ki je ključno za dobre rezultate zbiranja odpadkov.

Te aktivnosti nadgrajujemo tudi s projekti Life:

  • LIFE+ 10/INF/SI/000139 »Slovenska OEEO kampanja« (2011–2013), v sklopu katerega smo med drugim izdelali izobraževalni multimedijski tovornjak E-transformer, projekt pa je leta 2015 prejel nagrado Best of the best LIFE project
  • LIFE 14 GIE/SI/000176 »Gospodarjenje z e-odpadki« (2016–2020)

Oba projekta sofinancirata Evropska komisija in Ministrstvo za okolje in prostor RS.

Rezultati ozaveščevalnih aktivnosti se kažejo v vsakoletni rasti zbranih količin odpadkov, hkrati pa tudi v učinkovitejši organizaciji procesov zbiranja odpadkov.

 

Kontaktni podatki

ZEOS, d. o. o.
Šlandrova 4, SI-1231 Ljubljana – Črnuče

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

Gospodarjenje z e-odpadki

V sklopu projekta vzpostavljamo potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij ter organiziramo več ozaveščevalnih spremljevalnih aktivnosti.

Preberite več o projektu

Projekt Spodbujamo e-krožno 

Program Life: Projekt Spodbujamo e-krožno (LIFE18 GIE/SI/000008)
Trajanje projekta: 1. 1. 2020–31. 12. 2024
Vrednost projekta: 2.163.558 €
Sofinancerja projekta: Evropska komisija, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo RS
Nosilec projekta: ZEOS
Partnerja projekta: Zbornica komunalnega gospodarstva, TSD
Deležniki projekta: izvajalci javnih služb ravnanja z odpadki, proizvajalci in distributerji EEO, občine, šole, serviserji, centri ponovne uporabe, inkubatorji in pospeševalniki, mednarodno združenje shem ravnanja z OEEO in druge sheme iz tujine

O PROJEKTU SPODBUJAMO E-KROŽNO
Ozaveščanje ciljnih skupin in deležnikov o posameznih elementih krožnega gospodarstva. Spreminjanje njihovih navad pri ravnanju s še delujočimi aparati, in sicer s pomočjo ozaveščevalnih aktivnosti, izgradnje ustrezne infrastrukture ter zakonodajnih predlogov.

Več o projektu