Predstavitev člana

ZEOS, d. o. o.

Družba ZEOS je nacionalna ter neprofitna skupna shema ravnanja z e-odpadki (OEEO), odpadnimi baterijami (OPBA) ter odpadnimi svečami (ONS). Ustanovljena je bila julija 2005 na podlagi EU Direktive o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo, in sicer s strani proizvajalcev električne in elektronske opreme. V proces zbiranja je vključenih preko 50 izvajalcev javne službe, 1000 trgovin in 500 podjetij. Letno izvedemo več kot 10.000 prevzemov odpadkov ter jih preko izvajalcev zbiranja posredujemo v obdelavo.

Skozi vsa leta delovanja velik del naših aktivnosti vsebuje tudi ozaveščanje, ki je ključno za dobre rezultate zbiranja odpadkov.

Te aktivnosti nadgrajujemo tudi s projekti Life:

  • LIFE+ 10/INF/SI/000139 »Slovenska OEEO kampanja« (2011–2013), v sklopu katerega smo med drugim izdelali izobraževalni multimedijski tovornjak E-transformer, projekt pa je leta 2015 prejel nagrado Best of the best LIFE project
  • LIFE 14 GIE/SI/000176 »Gospodarjenje z e-odpadki« (2016–2020)

Oba projekta sofinancirata Evropska komisija in Ministrstvo za okolje in prostor RS.

Rezultati ozaveščevalnih aktivnosti se kažejo v vsakoletni rasti zbranih količin odpadkov, hkrati pa tudi v učinkovitejši organizaciji procesov zbiranja odpadkov.

Kontaktni podatki

ZEOS, d. o. o.
Šlandrova 4, SI-1231 Ljubljana – Črnuče

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

Gospodarjenje z e-odpadki

V sklopu projekta vzpostavljamo potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij ter organiziramo več ozaveščevalnih spremljevalnih aktivnosti.

Preberite več o projektu