V skladu z razvojem razmer se zavezujemo k sprotnemu obveščanju vseh vpletenih.

POSLOVANJE V ČASU KORONAVIRUSA

Na naslednji povezavi so zbrani predpisi ukrepov: Spremljamo ukrepe ob epidemiji.


Brezplačni spletni seminarji za člane SRIP – Krožno gospodarstvo pod rubriko “Dogodki”.


PREKLIC EPIDEMIJE dne 14. 5. 2020 na podlagi Odloka o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Odlok je začel veljati 15. 5. 2020, v uporabo pa preide 31. 5. 2020. Vlada je sprejela tudi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Z odlokom, ki velja že od danes, se sprošča karantena za vse državljane, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državah EU. Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah EU in ni zapustila EU za več kot 14 dni, policija zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) na meji vroči navodila NIJZ o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19.


INTERVENTNI ZAKONI:

Vlada potrdila tretji protikoronski paket: https://www.gov.si/novice/2020-05-20-vlada-potrdila-tretji-protikoronski-paket/

Besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije SARS-COV-2 (ZIUOOPE)

Kratek povzetek vsebine ZIUOOPE, pripravljen s strani GZS

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) in Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) sta bila 30.4.2020 objavljena v Uradnem list št. 61/2020

Državni zbor je na seji 2. 4. 2020 sprejel zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).
Dostop do dokumenta >>>


TOLMAČENJE INTERVENTIH UKREPOV:


NEPOVRATNA IN POVRATNA SREDSTVA (ukrepi SID banke, ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada, aktualni razpisi…)

PROGRAM FINANČNIH SPODBUD MGRT


KORISTNE POVEZAVE:


Ravnanje z odpadki v času pandemije koronavirus: https://srip-krozno-gospodarstvo.si/ravnanje-z-odpadki-v-casu-pandemije-koronavirus/

Brezplačni spletni seminarji: https://srip-krozno-gospodarstvo.si/brezplacni-webinarji-ostani-doma/

Koristni napotki za delo od doma:


Prilagajanje izvajanja projektov v času pandemije koronavirusa: https://srip-krozno-gospodarstvo.si/prilagajanje-izvajanja-projektov-v-casu-pandemije-koronavirusa/
  • European Research Area Corona Platform – objava novic v zvezi z raziskavami in inovacijami na ravni EU v času pandemije koronavirus, kot npr. podaljšanje rokov za Horizon 2020 razpise

Click here to change this text