V skladu z razvojem razmer se zavezujemo k sprotnemu obveščanju vseh vpletenih.

POSLOVANJE V ČASU KORONAVIRUSA

SID banka: Neposredno financiranje podjetij za olajšanje poslovanja v času epidemije COVID-19

SMERNICE UKREPOV ZA PRIPRAVO ZAKONA #PKP1

Osnutek Z A K O N A O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN PRISPEVKOV (ZIUPPP)

PRIKAZ VELJAVNIH PREDPISOV, SPREJETIH ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA BOLEZNI COVID-19

Koristne povezave:

Ravnanje z odpadki v času pandemije koronavirus: https://srip-krozno-gospodarstvo.si/ravnanje-z-odpadki-v-casu-pandemije-koronavirus/

Brezplačni spletni seminarji: https://srip-krozno-gospodarstvo.si/brezplacni-webinarji-ostani-doma/

Koristni napotki za delo od doma:

Prilagajanje izvajanja projektov v času pandemije koronavirusa: https://srip-krozno-gospodarstvo.si/prilagajanje-izvajanja-projektov-v-casu-pandemije-koronavirusa/