PREDSTAVITEV PROJEKTA

COMPILE: Samooskrbna energetska skupnost Luče

Družba Petrol je skupaj s partnerjema Elektrom Celje in Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani poskrbela za tehnično integracijo omrežja v Lučah. Luče so tako postale pilotna lokacija projekta COMPILE, ki celostno upravlja »mikro« energetsko skupnost. Sistem v Lučah predstavlja prvo tovrstno energetsko skupnost v Sloveniji, ki lahko v celoti sama pokrije potrebe po električni energiji zgolj na osnovi proizvodnje iz OVE.

Luče so idiličen kraj v Zgornji Savinjski dolini, katerega največji izziv je šibko elektroenergetsko omrežje. Zaradi razgibane naravne pokrajine je v času vremenskih dogodkov napajanje z električno energijo pogosto prekinjeno. Lokalno omrežje ima svoje tehnične omejitve, zaradi česar sta proizvodnja in dobava električne energije večkrat moteni. Zato se je pojavila potreba po spremembi obstoječega energetskega sistema.

V sistem so nameščene sončne elektrarne (102 kW) na devetih objektih, prav tako je nameščena sistemska baterija (150 kW/333 kWh), ki je priključena na del omrežja, ki napaja 35 merilnih mest (stanovanjske hiše, kmetije, delovna poslopja, manjše podjetje, kotlovnica na biomaso, gasilski dom, kulturni dom in pošta). Poleg tega je nameščenih pet hišnih baterij (2 x 10 kW/23,2 kWh, 10 kW/11,6 kWh, 5 kW/9,8 kWh in 3,5 kW/7 kWh). Te omogočajo otočno delovanje posameznega objekta in izboljšajo napetostne razmere pri objektu, s čimer se lahko poveča proizvodnja iz sončne elektrarne, ki bi bila v nasprotnem primeru omejena.

Vgradili so javno polnilno mesto za električna vozila in prenovili transformatorsko postajo, da omogoča priklop sistemske baterije in upravljanje stikal in izvodov v transformatorski postaji prek t.i. micro-grid controllerja. Priključitev na tehnični informacijski sistem Tango omogoča nadaljnje upravljanje, analize in optimizacijo delovanja. Znotraj projekta je bil razvit tudi t. i. Home Energy Management System (HEMS), ki je namenjen obdelavi merilnih podatkov iz priključenih naprav (kot so pametni števec, solarni paneli, hišna baterija, hišna električna polnilnica ter HVAC sistemi) in upravljanju teh sistemov.

Projekt Compile je bil del EU programa Obzorje 2020, katerega glavni namen je bil zagotoviti možnosti za razogljičenje oskrbe z energijo, gradnjo energetskih skupnosti ter ustvarjanje okoljskih in socialno-ekonomskih koristi. Z vizijo vključevanja vseh deležnikov v energetski sistem in nastankom več energetskih skupnosti, ki podpirajo obstoječi centralni sistem, je projekt Compile omogočil prehod iz centraliziranega sistema v fleksibilno, a stabilno decentralizirano omrežje. To vključuje in podpira obnovljive vire energije, omogoča optimalno integracijo in nadzor vseh energetskih dejavnikov, shranjevanje energije kot tudi elektromobilnost za pospešeno razogljičenje in prihranke energije.

ČLAN

  • PETROL, d. d.
  • Dunajska cesta 50, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)1 4714 232

Fokusno področje

Trajnostna energija