PREDSTAVITEV PROJEKTA

Energetska obnova Ljubljane (EOL-1)

V sklopu projekta smo energetsko sanirali 48 objektov po modelu energetskega pogodbeništva. S projektom smo na letni ravni pomagali prihraniti več kot milijon evrov in zmanjšali izpuste CO2 za približno 3.000 ton letno.

V sklopu projekta Energetska obnova Ljubljane (EOL-1) smo v Petrolu v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in družbo Resalta v Ljubljani energetsko sanirali 48 objektov po modelu energetskega pogodbeništva. Na letni ravni smo pomagali prihraniti več kot milijon evrov. Prav tako smo uspešno zmanjšali izpuste CO2 za približno 3.000 ton letno, kot bi ga na letni ravni vsrkalo 350 ha gozda oziroma 150.000 dreves. Sanirani so bili vrtci, osnovne šole, športne dvorane in  zgradbe mestne uprave. Vsi celovito energetsko obnovljeni objekti se po obnovi oskrbujejo najmanj s 25 % deležem energije iz obnovljivih virov.

Trenutno je v teku že drugi del energetske sanacije Ljubljane, v okviru katere bomo energetsko sanirali še 11 objektov in zagotovili letne prihranke v višini več kot 300 tisoč evrov. Za energetsko prenovo, s katero smo postali primer dobre prakse tako v Sloveniji kot tudi v Evropski uniji, smo nedavno prejeli tudi evropsko nagrado Best Energy Service Project.

  • Zagotovljeni energijski prihranki znašajo 7.896 MWh oziroma približno 1 milijon evrov letno (od tega prihranek toplote: 5.822 MWh in prihranek električne energije: 2.075 MWh).
  • Prispevek projekta k znižanju emisij toplogrednih plinov znaša 3.000 t (okoli 150.000 dreves oziroma 350 ha gozda).
  • Povečanje izrabe obnovljivih virov energije (električna energija, biomasa, daljinsko ogrevanje) za 16 %.

Poleg finančnih, okoljskih in energetskih prihrankov je projekt izboljšal pogoje ter kakovost življenja za prebivalce in uporabnike stavb. Poudaril je prednosti, ki jih prinašajo energetske obnove stavb, s čimer je vzpodbudno vplival na druge občine. V okviru projekta je predvideno 15-letno upravljanje in vzdrževanje vseh izvedenih ukrepov.

Med izvedenimi ukrepi so bili prenova sistemov ogrevanja, ventilacije in klimatizacije, menjava notranje razsvetljave z energetsko učinkovitejšimi različicami, menjava obstoječih sistemov ogrevanja s sistemi, ki izkoriščajo obnovljive vire energije, menjava oken in vrat, prenova fasad in izolacija streh.

Rezultat projekta je tudi nov izobraževalni program na temo učinkovite rabe vode, energije ter obnovljivih virov za šole in vrtce v Mestni občini Ljubljana, ki je del prihrankov v višini 10 % (kar predstavlja približno 50.000 € na leto) namenila izobraževanju otrok v ljubljanski regiji. Pedagoški program osveščanja mladih na področju energetske učinkovitosti in varčne rabe energije bo potekal 15 let.

ČLAN

  • Petrol, d. d.
  • Dunajska cesta 50, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)1 47 14 232

Fokusno področje

Trajnostna energija