PREDSTAVITEV PROJEKTA

InnoRenew CoE

Projekt razvoja centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja.

Inštitut za celulozo in papir, sodeluje v projektu na področju raziskovanja, razvoja in inoviranja v polju obnovljivih materialov in biokompozitov, razvoja senzorjev in baz podatkov, optimizacije industrijskih procesov. S svojim znanjem nudi podporo gospodarstvu pri uporabi obnovljivih materialov.

  • Razvoj, izboljšanje, promoviranje inovativnih izdelkov, procesov, storitev, poslovnih modelov za napredna, trajnostna in inteligentna bivanjska okolja za vse generacije
  • Ustvarjanje novih materialov in biokompozitov z izboljšanimi funkcionalnimi lastnostmi za lesno, gradbeno in druge industrije
  • Trajnostni razvoj podjetij
  • Kemijsko in mehansko analiziranje novih bio-osnovanih produktov in vhodne surovine
  • Inovativno oblikovanje pohištva iz lesa, papirja, kartona in njihove kombinacije

Koordinator projekta: Univerza na Primorskem

ČLAN

  • ICP ‒ Inštitut za celulozo in papir
  • Bogišićeva 8, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)1 200 28 00

Fokusno področje

Procesi in tehnologije

Spletna stran projekta

innorenew.eu/sl