PREDSTAVITEV PROJEKTA

Karierna platforma in razvoj kompetenc

Za kreativnost in personalizacijo storitev Industrije 5.0

 cof

cof

 • Model razvoja specifičnih kompetenc
 • Načrtovanje aktivnosti za pridobitev in nadgradnjo kompetenc skladno s cilji SRIP-a
 • Dolgoročno napovedovanje potreb po kompetencah, upoštevajoč globalne trende razvoja

V okviru načrta aktivnosti SRIP – Mreža za prehod v krožno gospodarstvo bomo na predhodno pripravljenem modelu Karierne platforme za zaposlene ter aktivnostih kompetenčnega centra – KOC Krožno gospodarstvo, ki ga je vodila Fundacija Prizma, koordinirali in sodelovali v modelu napovedovanja kompetenc, pri čemer se bomo povezovali z ostalimi KOC-i glede na potrebe in relevantnost SRIP-a. Sistematično bomo prepoznavali kompetence, ki se prekrivajo, in jih po potrebi nadgradili v skladu z modelom karierne platforme ter vplivali na razvoj specifičnih kompetenc zaposlenih v SRIP-u.

Model razvoja specifičnih kompetenc in njihovega zagotavljanja

Model razvoja specifičnih kompetenc, ki bo vključen v akcijski načrt SRIP-a, bo temeljil na uporabi Karierne platforme za zaposlene v raziskovalni dejavnosti in gospodarstvu. Karierna platforma vsebuje:

 • napoved dolgoročnih potreb po kompetencah,
 • ugotavljanje vrzeli v kompetencah,
 • razvoj profesionalnih karier,
 • zapolnjevanje vrzeli v znanju in kompetencah z izobraževanjem in usposabljanjem kadrov v obstoječih programih oz. pravočasna priprava »tailor made« programov, kar zagotavlja razvoj specifičnih kompetenc.

Razvoj profesionalnih karier

Razvoj profesionalnih karier temelji na pripravi Individualnih kariernih načrtov, ki so instrument načrtnega razvoja potencialov posameznika na strokovnem in osebnostnem področju. Individualni karierni načrt je rezultat strukturiranega procesa, podprtega z različnimi pripomočki in orodji za usklajevanje kadrovskih potencialov in kariernih ciljev posameznika s cilji SRIP-a. Končni rezultat kariernih načrtov so načrtovane aktivnosti za pridobitev oz. nadgradnjo kompetenc skladno s cilji SRIP-a.

Napovedovanje potreb po kompetencah in kadrih

Napovedovanje potreb po kompetencah in kadrih v okviru karierne platforme temelji na preizkušenem modelu napovedi globalnih trendov na področju poslovnih modelov, tehnologij, politik trajnostnega razvoja, ekspertnega znanja s prednostnega področja, kjer deluje SRIP, kvalitativnih metod napovedovanja, evalvacije napovedi s strani podjetij ter pomembnosti kompetenc glede na sedanjost in prihodnost. Prednost Karierne platforme je dolgoročno napovedovanje potreb po kompetencah, upoštevajoč globalne trende razvoja prednostnega področja, kar skladno z akcijskim načrtom omogoča:

 • spremljanje globalnih trendov za obdobje, ki je daljše od obdobja izvajanja akcijskega načrta,
 • oblikovanje nabora kompetenc, ki so potrebne za realizacijo akcijskega načrta na nivoju inovacijskega grozda kot celote ter v verigah vrednosti in horizontalnih mrežah, če se vzpostavijo,
 • dinamično prilagajanje nabora kompetenc akcijskemu načrtu.

Povezovanje gospodarstva in izobraževanja na vseh ravneh

Povezovanje gospodarstva in izobraževanja na vseh ravneh omogoča hitrejše prilagajanje kadra spremembam, ki jih zahtevajo globalizacija, digitalizacija in pametna tehnologija industrije 4.0 ter kar napoveduje industrija 5.0, kjer bo povečano sodelovanje med ljudmi in pametnimi sistemi ter napravami.

V akcijskem načrtu bomo opredelili sodelovanje na področju sooblikovanja vsebin študijskih programov in programov na nižjih ravneh izobraževanja, na področju karierne orientacije, usposabljanja z delom ter štipendiranja.

ČLAN

 • Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova
 • Tkalski prehod 4, SI-2000 Maribor
 • +386 (0)2 333 13 30

Fokusno področje

Razvoj človeških virov