Študentski natečaj na področju bio-osnovanih inovacij

BISC-E

Kaj je BISC-E?

Bio-based Innovation Student Challenge Europe (BISC-E) je vseevropsko študentsko tekmovanje za spodbujanje podjetništva in nagrajevanje odličnosti. Program študentskim ekipam ponuja priložnosti za prakticiranje podjetništva z reševanjem tehnoloških, okoljskih ali družbenih izzivov z bio-osnovanimi inovacijami. Namen BISC-E je ozaveščanje in vključevanje študentov v prehod na biogospodarstvo. Ključni cilj programa BISC-E je spodbuditi in podpreti podjetništvo v učnih načrtih na univerzah.

Slovenija je v letu 2023 prvič sodelovala v tem vseevropskem natečaju. Nacionalni koordinator natečaja tudi v letu 2024 ostaja SRIP – Krožno gospodarstvo (kontaktna oseba: Nina Meglič, koordinatorka SRIP, nina.meglic@stajerskagz.si), ob sodelovanju Univerze v Ljubljani (kontaktna oseba: dr. Primož Oven, Biotehniška fakulteta, primoz.oven@bf.uni-lj.si).

Kdo lahko sodeluje?

Natečaj je odprt za vse diplomske študente na univerzah oz. študente v prvem letniku doktorskega študija. Zelo priporočljivo je, da ekipe združujejo študente različnih disciplin, tako iz naravoslovnih in tehničnih smeri, družboslovja in oblikovanja. Člani ekip so lahko vpisani v različne fakultete oz. univerze. V vsaki ekipi je lahko od 3 do maksimalno 6 študentov. Vsaka ekipa mora imeti mentorja, ki je lahko zaposleni iz univerze.

Izziv z bio-osnovanimi inovacijami – kaj je to?

Študenti, ki bodo sodelovali v natečaju, bodo razvili BIO-OSNOVAN PRODUKT ali BIO-OSNOVAN PROCES kot rešitev za tehnološki, okoljski ali družben izziv. Koristi, če je rešitev testirana v laboratoriju ali celo v realnem okolju.

Bio-osnovan produkt: v celoti ali delno iz obnovljivih bioloških virov (rastlinski, gozdni, živalski, morski, biogeni ogljik, bio-odpadki). Izdelek lahko temelji na ‘vgradni kemikaliji (drop-in-chemical)’ ali ‘namenski kemikaliji (dedicated chemical)’, ki je rezultat bio-osnovanega procesa. Lahko je material, pol-izdelek ali končni izdelek.

Bio-osnovan proces: postopek, pri katerem se uporablja samo surovine na biološki osnovi in tehnologije oz kombinacijo tehnologij kot so biotehnologija, kemijska, mehanska, fizikalna ali katera koli druga ustrezna. Postopek uvaja pol ali končni izdelek, po možnosti z višjo ekonomsko vrednostjo od alternativ na fosilni osnovi.
Vidiki, povezani s povečanjem biotske raznovrstnosti in krožnosti ter blažitvijo podnebnih sprememb bodo dodali vrednost predlaganim rešitvam. Nobena rešitev ne sme negativno vplivati na prehransko verigo.

Letos sta za natečaj izziv predlagali tudi dve slovenski podjetji:

  1. Melamin, d.d.: »Development of bio-based material suitable for melt blown process«
  2. Pivka perutninarstvo d.d.: Innovative solutions in the production of chicken meat«

Časovnica natečaja:

1. december 2023 Informativno spletno srečanje za mentorje
11. december 2023 Rok za registracijo študentskih skupin (za 1. semester)
15. december 2023 Informativno spletno srečanje za študente
31. januar 2024 Priprava poslovnega modela s strani študentov in oddaja nacionalnemu koordinatorju
12. marec 2024 Informativno spletno srečanje za mentorje
29. marec 2024 Rok za registracijo študentskih skupin (za 2. semester)
4. april 2024 Informativno spletno srečanje za študente
24. maj 2024 Priprava poslovnega modela s strani študentov in oddaja nacionalnemu koordinatorju (2. semester)
7. junij 2024 Izbor zmagovalcev na nacionalni ravni
15. julij 2024 Predaja nacionalnih zmagovalcev evropskim koordinatorjem in BIC
6. september 2024 Prvi krog evropskega finala
27. september Končni izbor na evropski ravni

 

REGISTRACIJA ZA SODELOVANJE V NATEČAJU 

NAVODILA ZA IZVEDBO NATEČAJA NA NACIONALNI RAVNI

VZOREC PRIJAVNICE ZA ODDAJO NACIONALNEMU KOORDINATORJU

Evropska stran natečaja:  https://biconsortium.eu/about-bisc-e

Rezultati lanskega izbora v Sloveniji: https://srip-krozno-gospodarstvo.si/znani-nacionalni-zmagovalci-studentskega-natecaja-bisc-e/