V javni razpravi ˝Osnutek Slovenske industrijske strategije 2021-2030˝

V javni razpravi ˝Osnutek Slovenske industrijske strategije 2021-2030˝

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na osnovi predhodnih posvetov in sodelovanja z deležniki pripravilo osnutek Slovenske industrijske strategije 2021-2030. Namen dokumenta je postaviti usmeritve za nadaljnji razvoj slovenske industrije v obdobju 2021-2030 z vizijo, da slovenska industrija postane zelena, ustvarjalna in pametna.

Pripombe in predloge na osnutek Slovenske industrijske strategije lahko posredujete na e-naslov gp.mgrt@gov.si do vključno 16. oktobra 2020.

Osnutek

 

Osnutek dokumenta bo predstavljen na konferenci »Prihodnost industrije in internacionalizacije«, ki bo potekala v ponedeljek, 21.9.2020 na Brdu pri Kranju.