SRIP – Krožno gospodarstvo

Politika zasebnosti in varstvo podatkov

Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Štajerska gospodarska zbornica zbira o vas, ko se naročite na prejemanje vsebin kot so e-novice, vabila na dogodke, publikacije in ostali produkti Štajerske gospodarske zbornice(ŠGZ). V nadaljevanju definiramo pojme in pojasnjujemo kako in za kakšne namene zbiramo vaše podatke.

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

Štajerska gospodarska zbornica
Ulica talcev 24, 2000 Maribor
Telefon: 02 220 87 00
e-mail: info@stajerskagz.si

Osebni podatki in namen njihove obdelave

V kolikor želite prejemati vsebine ŠGZ (e-novice, vabila na dogodke, publikacije in ostale produkte ŠGZ), morate izpolniti obrazec/naročilnico/prijavo/registracijo na spletni strani ŠGZ. Z izpolnitvijo tega obrazca/naročilnice/prijave/registracije in njeno potrditvijo posredujete ŠGZ naslednje kontaktne podatke:

  • Ime
  • Priimek
  • podjetje, v katerem ste zaposleni
  • e-poštni naslov

ŠGZ spoštuje vašo zasebnost in je zavezana, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu ŠGZ določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na ŠGZ, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. ŠGZ ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim Komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na e-novice, dogodke, publikacije in ostale produkte ŠGZ obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Z namenom izboljšave kakovosti naših produktov in storitev in za statistične namene, v zvezi z elektronskimi sporočili, ki vam jih pošiljamo, obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletni strani ŠGZ na spletni naročilnici ali na povezavi »odjava« kliknete »pošlji«/»prijava«/»registracija«. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete s klikom na povezavo »odjava«, ki se nahaja v nogi vsakega sporočila, ki ga prejmete od ŠGZ oz. preko elektronske pošte na naslov: info@stajerskagz.si. V primeru umika soglasja bomo vaše zbrane osebne podatke izbrisali v skladu z veljavnimi pravili varstva osebnih podatkov. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate ter spremenite s klikom na povezavo »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava«.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu:info@stajerskagz.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu:

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta:gp.ip@ip-rs.si).

Čas hrambe osebnih podatkov

ŠGZ hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namen pošiljanja vsebin (novic, vabil na dogodke, publikacij in ostalih produktov ŠGZ), na katere ste se prijavili oz. naročili. V primeru, da ne želite več prejemati vsebin s strani ŠGZ in se od njih odjavite ali v primeru, da umaknete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke v sistemu ŠGZ izbrisali in vaših podatkov več ne bomo uporabljali za ta namen.

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, ŠGZ izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.