Dosežki partnerstva & članov

Spoznajte dobre prakse članov na področju raziskav, razvoja in storitev, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo.

Novice

Dogodki

SRIP – Krožno gospodarstvo v številkah

Št. članov:0
Vlaganje v R&R:0 mio €
Obseg izvoza:0mrd €
Št. zaposlenih:0
Dodana vrednost na zaposlenega:0