Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo
- Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

SRIP – Krožno gospodarstvo

Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP – Krožno gospodarstvo) je povezava slovenskega gospodarstva, izobraževalno-raziskovalnih in razvojnih institucij, nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih, v sodelovanju z državo, v nove verige vrednosti po načelih ekonomije zaključenih snovnih tokov.

Novice

Dogodki

SRIP – Krožno gospodarstvo v številkah

Št. članov:0
Vlaganje v R&R:0 mio €
Obseg izvoza:0mrd €