POVEZAVA KLJUČNIH DELEŽNIKOV ZA PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO

O NAS

Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP – Krožno gospodarstvo) je povezava slovenskega gospodarstva, izobraževalno-raziskovalnih in razvojnih institucij, nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih, v sodelovanju z državo, v nove verige vrednosti po načelih ekonomije zaključenih snovnih tokov.

Vizija SRIP – Krožno gospodarstvo je trajnostno povečati učinkovitost in konkurenčnost domačega gospodarstva pri prehodu v krožno gospodarstvo.

Trajnostni vidik delovanja SRIP – Krožno gospodarstvo je pripomoči k prepoznavnosti Slovenije kot središča (‘hub’) krožnega gospodarstva, ki bo s svojim znanjem, raziskovalno-razvojno infrastrukturo, prebojnimi tehnologijami in storitvami ter podpornim regulatornim okoljem postavila referenčni standard za vrhunske strokovnjake in tuje investitorje.

CILJI

1) dolgotrajno javno-zasebno partnerstvo
2) izboljšanje indeksa snovne učinkovitosti/produktivnosti z 1,07 (leto 2011) na 1,5 (2020)
3) vzpostavitev novih verig vrednosti z zaključenimi snovnimi tokovi
4) novi poslovni modeli

Z uresničevanjem zastavljenih ciljev bodo vsi člani SRIP – Krožno gospodarstvo prispevali tudi k uresničevanju ciljev Strategije pametne specializacije Slovenije S4, to je k izboljšanju konkurenčnosti Slovenije na globalnih trgih z dvigom dodane vrednosti na zaposlenega, povečanjem obsega znanja in tehnologij v izvozu visokotehnološko intenzivnih proizvodov in storitev ter dvigom podjetniške aktivnosti.

OSEBNA IZKAZNICA

Naziv
Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

Skrajšan naziv
SRIP – Krožno gospodarstvo

Upravljavka
Štajerska gospodarska zbornica
Ulica talcev 24
2000 Maribor

Soustanovitelja
Kemijski inštitut,
www.ki.si

Univerza v Mariboru,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
www.fkkt.um.si

Ekipa
Dr. Dragica Marinič, koordinatorica SRIP – Krožno gospodarstvo
Nina Meglič, strokovna sodelavka SRIP – Krožno gospodarstvo
Petra Kostevšek, strokovna sodelavka SRIP – Krožno gospodarstvo

Telefon
+386 (0)2 220 87 00

E-naslov
srip@stajerskagz.si

ORGANI SRIP – KROŽNO GOSPODARSTVO

Programski svet:

 • Roman Glaser, ŠGZ, predsednik
 • Aleksandra Podgornik, ŠGZ, članica
 • Blaž Likozar, Kemijski inštitut, podpredsednik
 • Miha Grilc, Kemijski inštitut, član
 • Zdravko Kravanja, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, član
 • Željko Knez, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, član
 • Jure Fišer, Surovina, d. o. o., VP, član
 • Matjaž Durič, Panvita Ekoteh, d. o. o., MSP, član
 • Igor Mihelič, Melamin kemična tovarna, d. d., Kočevje, MSP, član
 • Sonja Strmšek, Institut za ekološki inženiring (IEI), d. o. o., MSP, članica

 

Upravni odbor:

 • Peter Venturini, Helios TBLUS, d. o. o.
 • Mojca Loncnar, SIJ Acroni, d. o. o.
 • Mitja Piškur, SiDG, d. o. o., MSP
 • Stojan Kokošar, Kolektor Sisteh, d. o. o.
 • Vesna Stergar, Lek, d. d.
 • Staša Baloh Plahutnik, GZS
 • Borut Bernat, Zeos, d. o. o.
 • Dragica Marinič, ŠGZ
 • Nataša Zabukovec Logar, Kemijski inštitut
 • Zoran Novak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Boštjan Podkrajšek, Paloma d.d.

Tehnološki svet:

 • Primož Oven, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, vodja vertikale Biomasa in alternativne surovine
 • Ana Cerar, Algen, d. o. o.
 • Mirjan Švagelj, Acies Bio, d. o. o.
 • Željko Blažeka, Institut za ekološki inženiring (IEI), d. o. o.
 • Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije
 • Tomaž Katrašnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, vodja vertikale Trajnostna energija
 • Bojan Likar, Kolektor Sisteh, d. o. o.
 • Anja Kocjančič, Petrol, d. d.
 • Zoran Marinšek, Inea, d. o. o.
 • Boštjan Hribar, Melamin, d. d.
 • Martin Ocepek, Helios TBLUS, d. o. o
 • Dušan Teslič, Lek, d. d.
 • Andrej Pohar, Kemijski inštitut, vodja vertikale Procesi in tehnologije
 • Zorka Novak Pintarič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, vodja vertikale Sekundarne surovine
 • Boštjan Podkrajšek, Paloma, d. d.
 • Željko Pustoslemšek, EKO ekoinženiring, d. o. o.
 • Vilma Ducman, Zavod za gradbeništvo Slovenije
 • Mojca Škerget, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, vodja vertikale Funkcionalni materiali
 • Kristina Stakne, Paloma, d. d.
 • Peter Perdih, Helios TBLUS, d. o. o.
 • Janja Juhart Grkman, Inštitut za celulozo in papir
 • Anton Habjanič, TehnoCenter Univerze v Mariboru, d. o. o.
 • Janja Leban, GZS, vodja horizontalne mreže Krožni poslovni modeli
 • Marjan Mernik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 • Dušan Zupančič, GZS, vodja horizontalne IKT mreže
 • Karin Črepinko, ŠGZ
 • Aleksandra Lobnik, IOS d.o.o.