POVEZAVA KLJUČNIH DELEŽNIKOV ZA PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO

O NAS

Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP – Krožno gospodarstvo) je povezava slovenskega gospodarstva, izobraževalno-raziskovalnih in razvojnih institucij, nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih, v sodelovanju z državo, v nove verige vrednosti po načelih ekonomije zaključenih snovnih tokov.

Vizija SRIP – Krožno gospodarstvo je trajnostno povečati učinkovitost in konkurenčnost domačega gospodarstva pri prehodu v krožno gospodarstvo.

Trajnostni vidik delovanja SRIP – Krožno gospodarstvo je pripomoči k prepoznavnosti Slovenije kot središča (‘hub’) krožnega gospodarstva, ki bo s svojim znanjem, raziskovalno-razvojno infrastrukturo, prebojnimi tehnologijami in storitvami ter podpornim regulatornim okoljem postavila referenčni standard za vrhunske strokovnjake in tuje investitorje.

CILJI

1) dolgotrajno javno-zasebno partnerstvo
2) izboljšanje indeksa snovne učinkovitosti/produktivnosti z 1,07 (leto 2011) na 1,5 (2020)
3) vzpostavitev novih verig vrednosti z zaključenimi snovnimi tokovi
4) novi poslovni modeli

Z uresničevanjem zastavljenih ciljev bodo vsi člani SRIP – Krožno gospodarstvo prispevali tudi k uresničevanju ciljev Strategije pametne specializacije Slovenije S4, to je k izboljšanju konkurenčnosti Slovenije na globalnih trgih z dvigom dodane vrednosti na zaposlenega, povečanjem obsega znanja in tehnologij v izvozu visokotehnološko intenzivnih proizvodov in storitev ter dvigom podjetniške aktivnosti.

OSEBNA IZKAZNICA

Naziv
Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

Skrajšan naziv
SRIP – Krožno gospodarstvo

Upravljavka
Štajerska gospodarska zbornica
Ulica talcev 24
2000 Maribor

Soustanovitelja
Kemijski inštitut,
www.ki.si

Univerza v Mariboru,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
www.fkkt.um.si

Ekipa
Nina Meglič, koordinatorka SRIP – Krožno gospodarstvo
Nina Kovačič, marketing in  razvoj kadrov
Tanja Berglez – Krivec, projektno svetovanje in LCA
Ajda Pirš Zidar, poslovno svetovanje, administrativna podpora

Telefon
+386 (0)2 220 87 00

E-naslov
srip@stajerskagz.si

ORGANI SRIP – KROŽNO GOSPODARSTVO do 30. 9. 2023

Programski svet:

 • Zdravo Kravanja, Univerza v Mariboru, FKKT, predsednik
 • dr. Roman Glazer, ŠGZ, podpredsednik
 • Blaž Likozar, Kemijski inštitut, podpredsednik
 • Miha Grilc, Kemijski inštitut, član
 • Jure Fišer, Surovina, d. o. o., član
 • Matjaž Durič, Panvita Ekoteh, d. o. o., član
 • Igor Mihelič, Melamin kemična tovarna, d. d., Kočevje, član
 • Aleksandra Lobnik, IOS, članica
 • Mojca Škerget, Univerza v Mariboru, FKKT, članica
 • Aleksandra Podgornik, ŠGZ, članica

 

Upravni odbor:

 • Marko Domazet, Ars Pharmae, predsednik
 • Nina Meglič, podpredsednica
 • Borut Bernat, ZEOS, član
 • Mojca Božič, DEM, članica
 • Milana Karajić, Magneti LJ, članica
 • Mojca Loncnar, SIJ Acroni, članica
 • Aleš Marolt, Kočevski les, član
 • Zoran Novak, Univerza v Mariboru, FKKT, član
 • Andreja Sever, GZS, članica
 • Peter Venturini, HELIOS TBLUS, član
 • Nataša Zabukovec Logar, Kemijski inštitut, članica

Tehnološki svet:

 • Aleksander Bastl, BASS, predsednik
 • Zorka Novak Pintarič, Univerza v Mariboru, FKKT, podpredsednica
 • Nina Kovačič, Štajerska gospodarska zbornica
 • Mojca Poberžnik, IOS
 • Dušan Klinar, ZRS Bistra Ptuj
 • Mirjan Švagelj, Acies Bio, d. o. o.
 • Primož Oven, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
 • Tomaž Katrašnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 • Črtomir Tavzes, InnoRenew COE
 • Matej Ernecl, Talum
 • Vesna Mujaković, Fonaterm
 • Darko Bečaj, SNAGA
 • Vilma Ducman, Zavod za gradbeništvo Slovenije
 • Jurij Giacommeli, Giacommeli media
 • Janja Juhant Grkman, Inštitut za celulozo in papir
 • Andrej Pohar, Kemijski inštitut
 • Zorka Novak Pintarič, Univerza v Mariboru, FKKT
 • Marko Krajner, 3ZEN
 • Gašper Tavčar, Institut Jožef Stefan
 • Mojca Škerget, Univerza v Mariboru, FKKT
 • Ana Cerar, Algen
 • Vikot Jernejčič, Kmetijski inštitut Slovenije
 • Tilen Sever, Steklarna Hrastnik
 • Nataša Čuk, Helios TBLUS
 • Martin Ocepek, Helios TBLUS
 • Nina Rman, Geološki zavod Slovenije
 • Aleš Hančič, TECOS
 • Andreja Lampe, GZS
 • Antonija Božič Cerar, GZS