POVEZAVA KLJUČNIH DELEŽNIKOV ZA PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO

O NAS

Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP – Krožno gospodarstvo) je povezava slovenskega gospodarstva, izobraževalno-raziskovalnih in razvojnih institucij, nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih, v sodelovanju z državo, v nove verige vrednosti po načelih ekonomije zaključenih snovnih tokov.

Vizija SRIP – Krožno gospodarstvo je trajnostno povečati učinkovitost in konkurenčnost domačega gospodarstva pri prehodu v krožno gospodarstvo.

Trajnostni vidik delovanja SRIP – Krožno gospodarstvo je pripomoči k prepoznavnosti Slovenije kot središča (‘hub’) krožnega gospodarstva, ki bo s svojim znanjem, raziskovalno-razvojno infrastrukturo, prebojnimi tehnologijami in storitvami ter podpornim regulatornim okoljem postavila referenčni standard za vrhunske strokovnjake in tuje investitorje.

CILJI

1) dolgotrajno javno-zasebno partnerstvo
2) izboljšati krožno rabo materialov v Sloveniji, in sicer z 12,3 % (v letu 2020) na 15,5 % do leta 2027
3) vzpostavitev novih verig vrednosti z zaključenimi snovnimi tokovi
4) spodbujanje preoblikovanja poslovnih modelov v krožne
5) povečati prihodke podjetij z naslova razvoja produktov z višjo dodano vrednostjo
6) povišati dodano vrednost na zaposlenega
7) ustvariti nova delovna mesta in promovirati zelene kompetence
8) povečati vlaganja v RRI.

Z uresničevanjem zastavljenih ciljev bodo vsi člani SRIP – Krožno gospodarstvo prispevali tudi k uresničevanju ciljev Strategije pametne specializacije Slovenije S4, to je k izboljšanju konkurenčnosti Slovenije na globalnih trgih z dvigom dodane vrednosti na zaposlenega, povečanjem obsega znanja in tehnologij v izvozu visokotehnološko intenzivnih proizvodov in storitev ter dvigom podjetniške aktivnosti.

OSEBNA IZKAZNICA

Naziv
Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

Skrajšan naziv
SRIP – Krožno gospodarstvo

Upravljavka
Štajerska gospodarska zbornica
Ulica talcev 24
2000 Maribor

Soustanovitelja
Kemijski inštitut,
www.ki.si

Univerza v Mariboru,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
www.fkkt.um.si

Ekipa
Nina Meglič, koordinatorka SRIP – Krožno gospodarstvo
Nina Kovačič, trženje in razvoj kadrov
Tanja Berglez – Krivec, projektno svetovanje in LCA
Ajda Pirš Zidar, poslovno svetovanje, administrativna podpora
Andreja Kumer, projektno in poslovno svetovanje

Telefon
+386 (0)2 220 87 00

E-naslov
srip@stajerskagz.si

ORGANI SRIP – KROŽNO GOSPODARSTVO do 30. 9. 2026

Upravni odbor:

 • Mitja Koležnik, Primat d.d, predsednik
 • Mojca Škerget, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, podpredsednica
 • Primož Cigoj, PC7 d.o.o.
 • Mateja Dermastia, Anteja ECG d.o.o.
 • Marko Domazet, Ars Pharmae d.o.o.
 • Matjaž Fras, RRA Podravje – Maribor
 • Tomaž Gorenc, Impact Hub Ljubljana
 • Aleš Hančič, TECOS
 • Luka Krajnc, Pro Labor d.o.o.
 • Blaž Likozar, Kemijski inštitut
 • Aleksandra Lobnik, IOS d.o.o.
 • Nina Meglič, Štajerska gospodarska zbornica
 • Igor Mihelič, MELAMIN d.d. Kočevje
 • Jure Naglič, Ekstera d.o.o.
 • Martin Ocepek, Helios TBLUS
 • David Ravnjak, Inštitut za celulozo in papir
 • Tine Seljak, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 • Metka Ule Novak, Acies Bio d.o.o.
 • Matej Zadravec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
 • Mojca Žganec Metelko, Knof so.p.

Tehnološki svet – v pripravi