Postanite del partnerstva in izkoristite ugodnosti članstva!

POSTANITE ČLAN

Postane del partnerstva in izkoristite ugodnosti članstva!

Aktivnosti in storitve za člane strateškega partnerstva izvajamo z namenom razvoja prebojnih inovacij na področju krožnega gospodarstva za dvig snovne produktivnosti Slovenije. SRIP – Krožno gospodarstvo je ekosistem, v katerem delujejo vrhunska podjetja in raziskovalne institucije s področja energetike, biotehnologije, papirništva, lesne in kemične industrije, trga sekundarnih surovin, komunale in odpadkov, vodarstva, elektronike.

Letna članarina znaša:

  • velika podjetja: 5000 EUR
  • srednje velika podjetja: 2500 EUR
  • mala podjetja: 830 EUR
  • mikro podjetja: 300 EUR
  • lokalne skupnosti: 450 EUR
  • nevladne organizacije: 150 EUR
  • razvojno-raziskovalne institucije in druge organizacije: 1000 EUR

Član SRIP – Krožno gospodarstvo ima pravico, da iz njega kadarkoli izstopi, če poda pisno izjavo Programskemu svetu SRIP – Krožno gospodarstvo ter navede razloge za svoj izstop. Pisno izjavo je potrebo poslati na naslov Štajerska gospodarska zbornica, Ulica talcev 24, 2000 Maribor, s pripisom »za Programski svet SRIP – Krožno gospodarstvo«.

Izstop je mogoče podati do 30. novembra v tekočem letu, pri čemer začne izstop učinkovati 1. januarja naslednjega leta, stranki pa lahko datum izstopa sporazumno uredita tudi drugače. Član, ki izstopi iz SRIP, odgovarja za vse obveznosti, ki so zanj nastale do dneva njegovega izstopa, med drugim mora poravnati tudi članarino za članstvo v SRIP do dneva svojega izstopa.

V primeru, da član SRIP – Krožno gospodarstvo izstopi iz SRIP, mu z izstopom prenehajo tudi vse funkcije v organih SRIP.