Zagotavljamo celovito podporo raziskovalno-razvojni dejavnosti

NAŠE STORITVE

Internacionalizacija

Razvoj človeških virov

Poslovno svetovanje, okoljske storitve

Prenos tehnologij

Projektno svetovanje

Administrativno-tehnična podpora pri pripravi projektov.

Povezovanje znanja in souporaba raziskovalne infrastrukture

Razvojne aktivnosti v sodelovanju s predstavniki državnih institucij

Promocija članov

V tiskanih in spletnih medijih ŠGZ, na socialnih omrežjih ŠGZ, dogodkih…

Posredovanje strokovnih vsebin na področju krožnega gospodarstva

Organizacija delavnic, posvetov, konferenc.