Zagotavljamo celovito podporo raziskovalno-razvojni dejavnosti

NAŠE STORITVE

Internacionalizacija

 • udeležba na sejmih in v gospodarskih delegacijah (npr. Expo Dubaj 2020)
 • sodelovanje na mednarodnih dogodkih
 • svetovanje organizacijam pri vzpostavitvi grozdov za prehod v krožno gospodarstvo
 • sodelovanje v Vanguard iniciativi, Water S3 Smart Territories platformi, pridruženo članstvo v Bio-based industries konzorciju.

Internacionalizacija

 • udeležba na sejmih in v gospodarskih delegacijah (npr. Expo Dubaj 2020)
 • sodelovanje na mednarodnih dogodkih
 • svetovanje organizacijam pri vzpostavitvi grozdov za prehod v krožno gospodarstvo
 • sodelovanje v Vanguard iniciativi, Water S3 Smart Territories platformi, pridruženo članstvo v Bio-based industries konzorciju.

Izobraževanje in svetovanje pri uvajanju krožnih poslovnih modelov 

 • organizacija in izvedba strokovnih izobraževanj preko spleta ali v živo; primer: https://www.circularbusiness.academy/sustainability-reporting-course-for-circular-innovators/
 • individualno svetovanje pri uvajanju rešitev za zapiranje krožnih zank
 • podpora zagonskim podjetjem
 • priprava podlag za trajnostno poročanje in inovacijske razvojne strategije
 • letna mednarodna konferenca Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo v soorganizaciji Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru

Svetovanje za razvojno-raziskovalne projekte

 • pomoč pri identifikaciji ustreznih slovenskih ali EU razpisov
 • pomoč pri pripravi oziroma pregledu projektne dokumentacije
 • pomoč pri iskanju partnerjev v Sloveniji in EU
 • vodenje projektov SRIP v sodelovanju s člani in kot nadgradnja storitev za člane
 • komunikacija z razpisodajalci

Svetovanje za razvojno-raziskovalne projekte

 • pomoč pri identifikaciji ustreznih slovenskih ali EU razpisov
 • pomoč pri pripravi oziroma pregledu projektne dokumentacije
 • pomoč pri iskanju partnerjev v Sloveniji in EU
 • vodenje projektov SRIP v sodelovanju s člani in kot nadgradnja storitev za člane
 • komunikacija z razpisodajalci

Promocija dosežkov članov

 • preko spleta in družbenih omrežij
 • v tiskanih medijih (Gospodarski izzivi, EOL, Ekodežela …)
 • predstavitve dobrih praks na dogodkih v Sloveniji in tujini

Razvojno sodelovanje z državo

 • strokovno sodelovanje pri izvedbi projekta sistemskega prehoda v nizkoogljično gospodarstvo (Deep Demonstration) v sodelovanju s Climate-KIC
 • udeležba na dogodkih v organizaciji državnih organov
 • promocija Zelenega javnega naročanja
 • koordinacija deležnikov za strokovno posvetovanje z zakonodajalci pri pripravi novih zakonodajnih predlogov ali razpisov

Razvojno sodelovanje z državo

 • strokovno sodelovanje pri izvedbi projekta sistemskega prehoda v nizkoogljično gospodarstvo (Deep Demonstration) v sodelovanju s Climate-KIC
 • udeležba na dogodkih v organizaciji državnih organov
 • promocija Zelenega javnega naročanja
 • koordinacija deležnikov za strokovno posvetovanje z zakonodajalci pri pripravi novih zakonodajnih predlogov ali razpisov

Povezovanje v krožne verige vrednosti

 • organizacija 1:1 srečanj med člani in drugimi deležniki v ekosistemu
 • realizacija investicije SRIP v opredmetena in neopredmetena sredstva
 • prenos tehnologij