Spoznajte naše člane

ČLANI

Prikazujem 1 - 20 od 93
B&B visoka šola za trajnostni razvoj
Okoljevarstvenik vse bolj iskan poklic prihodnosti in nadzora krožnega gospodarstva Število podjetij v panogah, ki imajo vpliv na okolje, narašča, hkrati se povečujejo potrebe po novih strokovnih znanjih s tega področja. Primanjkljaj strok […]
BASS d.o.o.
Razvili smo informacijski sistem Ekolog, ki ureja področje ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami ter opravlja najrazličnejše storitve v povezavi z njimi ter jih obračunava. Omogoča sledenje odpadkov v vseh fazah/ravneh ravnanja.
Circular Change, Institut za krožno gospodarstvo
Circular Change je najboljša vstopna točka za vaše mednarodno krožno potovanje. Finalist WEF Circular Economy Leadership Award. Od 2016 povezujemo deležnike – državljane, podjetja, mesta, vladne institucije – več kot 30 projektov, več kot […]
Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.
Z osmimi velikimi hidroelektrarnami na reki Dravi (HE Dravograd, HE Vuzenica, HE Vuhred, HE Ožbalt, HE Fala, HE Mariborski otok, HE Zlatoličje in HE Formin), s petimi malimi hidroelektrarnami (MHE Melje, MHE Markovci, MHE Ruše, MHE Rogozni […]
EKO Ekoinženiring, d. o. o.
Naše glavne dejavnosti podjetja so: opravljanje emisijskega monitoringa odpadnih vod, izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, kalibracija trajnih merilnikov izde […]
Ekstera d.o.o.
NAŠE STORITVE: Kakor je v svetu zaznati prednost podjetij, ki v svoje dejavnosti vključujejo zmagovito kombinacijo ekonomije, energetike in ekologije, tako je naravnana tudi dejavnost podjetja Ekstera, ki želi skozi tehnološki razvoj ter z […]
Evropski kulturni in tehnološki center Maribor,...
EKTC Maribor deluje kot projektna pisarna, v kateri izvajamo svetovanje in nudimo strokovno pomoč posameznikom in pravnim osebam (prednost imajo mladinske organizacije, nevladne in druge organizacije) pri pripravi in izdelavi projektne dok […]
Fakulteta za tehnologijo polimerov
Zasebni neprofitni zavod z ustanovitelji iz vrst gospodarstva in razvojnih institucij. Organizirani smo kot zasebni visokošolski zavod, ki so ga ustanovili Javni zavod Koroško višje in visokošolsko središče, GIZ Grozd Plasttehnika, RRA Kor […]