Osredotočamo se na razvoj prebojnih tehnoloških področji

FOKUSNA PODROČJA

SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo bo izvajal aktivnosti skupnega razvoja skladno s fokusnimi področji S4 za prehod v krožno gospodarstvo, v okviru katerih so se oblikovale vertikale/verige vrednosti, ki so osredotočene na prebojna in izvozno naravnana tehnološka področja, produktne smeri ter kot celota predstavljajo nov poslovni model prehoda v krožno gospodarstvo.