1 milijarda evrov za velike inovacijske nizkoogljične projekte, ki so ključni za dosego podnebnih ciljev in ciljev konkurenčnosti EU

1 milijarda evrov za velike inovacijske nizkoogljične projekte, ki so ključni za dosego podnebnih ciljev in ciljev konkurenčnosti EU

Objavljen je prvi razpis Sklada za inovacije (Innovation Fund) za velike inovacijske nizkoogljične projekte. V prvem razpisu je ena milijarda evrov namenjena za demonstracijo inovativnih nizkoogljičnih tehnologij na področjih energije iz obnovljivih virov, energetsko intenzivnih panog, shranjevanja energije ter zajemanja, uporabe in shranjevanja ogljika. Dodatnih osem milijonov evrov je namenjenih za pomoč pri razvoju projektov. Rok za prijavo je 29. oktober 2020.

14. julija bo izveden webinar na temo razpisne prijave od 14.00-16.00 na povezavi webstreamed

Predhodna prijava ni potrebna!

Več informacij

Razpis Sklada za inovacije