10.12.2020 poteka zaključna konferenca projekta SYMBI

10.12.2020 poteka zaključna konferenca projekta SYMBI

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 10. 12. 2020 14:00
ZAKLJUČEK: 10. 12. 2020 17:00

Evropska komisija je v okviru Evropskega zelenega dogovora s sprejemom Akcijskega načrta za krožno gospodarstvo EU, prepoznala pomen in vlogo tega prehoda. Industrijska simbioza predstavlja ključni instrument regij v zagotavljanju krožnega prehoda, ki prispeva h krepitvi regionalne rasti in spodbujanju konkurenčnosti. Temelji na vzpostavitvi tokov sekundarnih surovin in/ali odpadkov ter izrabe odpadne energije iz industrijskih procesov, varčevanju z materiali in energijo, zmanjševanju odvisnosti od uvoženih materialov in fosilnih goriv ter ustvarjanju novih poslovnih priložnosti in delovnih mest.

SYMBI je projekt programa Interreg Evropa, katerega cilj je izboljšati izvajanje regionalnih politik, povezanih s spodbujanjem industrijske simbioze in krožnega gospodarstva.

Vabimo vas na zaključno konferenco SYMBI, ki bo potekala 10. decembra 2020 ob 14. uri preko ZOOM platforme. Prijavite se lahko tukaj.

Na dogodku bomo delili izkušnje projektnih partnerjev glede oblikovanja rešitev za podporo uporabi industrijske simbioze ter drugih navdihujočih praks EU s tega področja, zato vas vljudno vabimo, da se nam na dogodku pridružite.

Več informacij in program