Delavnica za opredelitev priložnosti SRIP-ov na področju internacionalizacije

Delavnica za opredelitev priložnosti SRIP-ov na področju internacionalizacije

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 12. 04. 2019 09:00
ZAKLJUČEK: 12. 04. 2019 14:00

Deloitte je izbrani izvajalec projekta »Krepitev okvirja sodelovanja in spodbujanja na področju tujih neposrednih naložb, izvoza in inovativnosti v Sloveniji«. Eno od področij, ki jih projekt pokriva, je tudi podpora SRIP-om pri krepitvi sodelovanja utemeljenega na pametni specializaciji. V okviru projekta je tako predvidena analiza evropskih regij ter opredelitev ključnih področij, na katerih je najbolj smotrno krepiti nadaljnje sodelovanje s temi regijami.

Predpogoj za krepitev tovrstnega sodelovana je seveda razumevanje konkretnih priložnosti za sodelovanje in potreb SRIP-ov, zato je kot ena osrednjih aktivnosti projekta predvidena delavncia za vodstvo SRIP-ov, nosilce javnih politik in druge zainteresirane deležnike. Delavnica bo potekala 12. aprila 2019 ob 9.00 v prostorih družbe Deloitte (Dunajska 165, Ljubljana).

Dodatne informacije so na voljo tukaj.

Prosimo za potrditev udeležbe na naslov ealjancic@deloittece.com

Vljudno vabljeni!