Ali spol vpliva na spremembo potrošniških navad?

Ali spol vpliva na spremembo potrošniških navad?

Kemijski inštitut je v sodelovanju s SRIP – Krožno gospodarstvo v 2021 izvedel tri skupne aktivnosti, in sicer dogodka ”Prehod v družbo brez odpadkov in trajnostni turizem” in ”Take your research to the next level – become an entrepreneur” ter postavitev potujoče razstave Hydrogen centra ”Zelena prihodnost z vodikom” in ”KROŽNO, NIZKOOGLJIČNO IN INOVATIVNO: Novi Biomateriali” avtorjev dr. Uroša Novaka in znanstvenic proti plastiki. Glavna organizatorja v imenu Kemijskega inštituta, dr. Uroš Novak in Petra Props, sta ob tej priložnosti pripravila strokovno gradivo ”Vpliv spola na spremembo potrošniških navad in sprejemanje trajnostnih izdelkov v krožnem gospodarstvu”. V študiji primera proučujejo vpliv spola in starosti na spremembo vedenja glede sprejemanja trajnostnih naravnih izdelkov.

Vabljeni k branju!

Strokovno gradivo