Booster Call for start-ups, scale-ups and SMEs in response to the COVID-19 crisis

Booster Call for start-ups, scale-ups and SMEs in response to the COVID-19 crisis

EIT – Raw Materials je 20. 5. 2020 objavil javni razpis v podporo inovatorjem v času korona krize. Pridobite lahko do 200.000 EUR.

Razpis je namenjen naslednjim aktivnostim:

 • dvig TRL (od najmanj TRL4),
 • širitev intelektualne lastnine,
 • pilotno testiranje, iskanje kupcev, potrditev poslovnega modela na trgu,
 • širjenje na nove trge,
 • priprave na post-korona novo gospodarsko realnost (iskanje novih tržnih priložnosti, ohranitev zaposlitev in inovacijskih zmogljivosti).

Vsebine, ki jih bodo sofinancirali so naslednje:

 • reciklaža in optimizacija materialne verige za končne produkte,
 • oblikovanje produktov in storitev za krožno gospodarstvo,
 • povečanje snovne učinkovitosti v metalurških in rudarskih procesih,
 • rudarjenje v težavnih okoljih,
 • raziskovanje novih in izboljšanih tehnologij in rešitev v rudarstvu,
 • nadomestitev kritičnih in toksičnih materialov v produktih in za optimiziran performans.

Upravičenci:

 • start-up / spin-off podjetja na področju “raw materials”, in ki so se ustanovila vsaj v času prijave na razpis,
 • mala in srednja podjetja, ki razvijajo relevantne inovacije in tehnologije na področju “raw materials” z željo, da uvedejo nove in inovativne produkte in/ali storitve.

ROK ZA PRIJAVE: 12. 6. 2020

VEČ INFORMACIJ >>>