Brezplačna delavnica: Krožno gospodarstvo in vrednostne verige

Brezplačna delavnica: Krožno gospodarstvo in vrednostne verige

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 02. 02. 2024 09:00
ZAKLJUČEK: 02. 02. 2024 15:00

Veseli nas, da vas lahko povabimo na brezplačno delavnico o Krožnem gospodarstvu in vrednostnih verigah (Analiza življenjskega cikla), ki bo potekala v petek, 2. 2. 2024, od 9.00 do 15.00 ure, v prostorih Štajerske gospodarske zbornice (sejna soba), Ulica talcev 24, Maribor.
Delavnico organiziramo v sodelovanju s Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru, izvedla pa jo bosta red. prof. dr. Rebeka Kovačič Lukman in Kristijan Brglez.

Delavnica Krožno gospodarstvo in vrednostne verige bo potekala na način, da boste udeleženci:

  • 6 ur aktivno pridobivali znanja v predavalnici (3 ure predavanj in 3 ure praktičnega usposabljanja) ter
  • 6 ur namenili samostojnemu raziskovanju praktičnega primera v obliki e-obveznosti.

Agenda:

9.00–11.00 Teoretični uvod
– Uvod v krožno gospodarstvo
– Akcijski načrti krožnega gospodarstva
– Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo
– Izboljšanje dostopa do financ za projekte krožnega gospodarstva
– Ustvarjanje vrednosti v zaprtih verigah
– Kazalci krožnega gospodarstva na primeru logističnih podjetij
– Analiza materialnih tokov in vrednotenje vplivov na okolje, kot orodji za vrednotenje verig vrednosti

11.00–12.00 Odmor za kosilo v lastni režiji

12.00–15.00 Praktična izvedba analize materialnih tokov in vrednotenja vplivov na okolje
Za izvedbo praktičnega dela potrebujete svoje prenosnike.

Prijave zbiramo do vključno 31. 1. 2024, do 14.00 ure na povezavi: https://forms.office.com/e/ac7SihuETF 

Na brezplačni delavnici lahko sodeluje 16 udeležencev.
Vsem udeležencem bomo za aktivno zaključeno udeležbo na delavnicah izdali potrdilo o osvojenem novem znanju, z navedenimi kompetencami.

Na Fakulteti za logistiko UM izvajajo izobraževanja v okviru Načrta za Okrevanje in Odpornost, delavnica pa sodi pod sklop Upravljanje trajnosti. Cilj projekta »DigInGreen« je pilotna »Vzpostavitev okolja za izobraževanje zelene in digitalne logistike ter oskrbovalnih verig«. Z izobraževanji v okviru delavnic, želimo podjetjem nuditi aktualna znanja, ki jih potrebujejo za nemoten prehod v družbo 5.0.

»DigInGreen« delavnice so razdeljene v štiri sklope, ki zajemajo:

  • upravljanje trajnosti,
  • digitalizacija v logistiki,
  • odpornost v oskrbovalnih verigah ter
  • interdisciplinarna in uporabna znanja.

Več informacij o NOO delavnicah, ki jih izvajajo na Fakulteti za logistiko Celje, Univerze v Mariboru na strani: http://digingreen.fl.um.si ali jih kontaktirajte po elektronski pošti na digingreen.fl@um.si

Pridružite se nam na brezplačnih delavnicah, kjer boste pridobili konkretne smernice in dragocena znanja za uspešno digitalno poslovanje ter upravljanje kakovosti programske opreme.

Vljudno vabljeni!

 

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru je vodilna izobraževalna in raziskovalna institucija na področju logistike in oskrbovalnih verig, primerljiva s sorodnimi institucijami v svetu in med njimi prepoznavna kot uveljavljena partnerica na področju logistike in oskrbovalnih verig. Z družbeno odgovornim izobraževalnim in znanstveno raziskovalnim delom ter interdisciplinarnim povezovanjem različnih znanosti usmerjamo in spodbujamo študente, sodelavce in širšo strokovno javnost k proučevanju in uporabi znanj v logistiki ter oskrbovalnih verigah.

Štajerska gospodarska zbornica (ŠGZ) je največja regijska gospodarska zbornica v Sloveniji, je prostor prostovoljnega povezovanja podjetij Štajerske in Podravja, katerim zbornica nudi svetovalne in izobraževalne storitve. ŠGZ je v letih svojega delovanja vzpostavila široko poslovno mrežo, izkušnje in se specializirala za določena specifična strokovna področja, kot so človeški viri/kadrovsko področje, krožno gospodarstvo, internacionalizacija in davčno-finančno področje. V okviru svojega delovanja ŠGZ organizira tudi regijske svete na področjih kot je energetika, davki in finance, žensko podjetništvo ter na kadrovskem področju. Vzporedno s svojimi aktivnostmi je ŠGZ tudi upravljavka Strateško razvojno-inovacijskega partnerstva – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP – Krožno gospodarstvo), v katerem ustvarja podporno inovacijsko okolje za transformacijo poslovnih modelov v krožne za več kot 91 članov. SRIP – Krožno gospodarstvo je povezava slovenskega gospodarstva, izobraževalno-raziskovalnih in razvojnih institucij, nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih, v sodelovanju z državo, v nove verige vrednosti po načelih ekonomije zaključenih snovnih tokov. Vizija SRIP – Krožno gospodarstvo je trajnostno povečati učinkovitost in konkurenčnost domačega gospodarstva pri prehodu v krožno gospodarstvo.