BREZPLAČNA spletna problemska konferenca “Zapiranje krožnih zank bioplastičnih izdelkov v Sloveniji”

BREZPLAČNA spletna problemska konferenca “Zapiranje krožnih zank bioplastičnih izdelkov v Sloveniji”

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 08. 10. 2021 09:00
ZAKLJUČEK: 08. 10. 2021 13:00

TECOS in SRIP – Krožno gospodarstvo organizirata spletno brezplačno konferenco Zapiranje krožnih zank bioplastičnih izdelkov v Sloveniji.

Na problemski konferenci bomo obravnavali vprašanja, kot so:
• Kakšno je stanje in trend bioplastičnih materialov v EU in v Sloveniji?
• Kakšne vrste bioplastičnih materialov ponujajo slovenski proizvajalci in s kakšnimi izzivi se soočajo?
• Kako podjetja izdelke iz bioplastičnih materialov komunicirajo potrošnikom?
• Kakšne so ovire na trgu za uporabo in predelavo bioplastičnih materialov?
• Kaj se zgodi z bioplastičnimi materiali po koncu njihove življenjske dobe?
• Kako bioplastične materiale obravnava slovenska zakonodaja?
• Kakšne spremembe so potrebne za zapiranje snovnega toka bioplastičnega materiala oziroma njihove ustrezne predelave?

Konferenca bo potekala preko spletne platforme Zoom.
PROGRAM&PRIJAVA