Predstavitev člana

ALLIUM, zaposlitveni center, z. o. o., so. p.

Allium je del skupine Etri, ki povezuje posameznike in različne organizacije s skupnim ciljem: delovati družbeno odgovorno. Spodbujamo ustvarjanje vključujoče družbe in z zaposlovanjem posameznikom iz ranljivih skupin omogočamo delo in karierni razvoj. Sodelovanje z gospodarstvom, nevladnimi organizacijami in kreativno industrijo ustvarja konkretne poslovne rezultate v lokalnem okolju.

Verjamemo, da so odprto povezovanje, inovativnost in spreminjanje navad gibalo trajnostnega razvoja celot- ne družbe. Vodijo nas načela skrbi za okolje (ekologija), dobrega počutja na delovnem mestu (ergonomija) in odgovornega potrošništva (etična ekonomija). Sledimo načelom krožnega gospodarstva, zato se usmerjamo v ponovno uporabo in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov.

Kontaktni podatki

ALLIUM, zaposlitveni center, z. o. o., so. p.
Železna cesta 14, SI-1000 Ljubljana