Predstavitev člana

ANTEJA ECG, d. o. o

Anteja je specializirana za oblikovanje in implementacijo inovacijskih strategij in krožnih poslovnih modelov. S svojimi analitičnimi, v prihodnost usmerjenimi pristopi in digitalnimi rešitvami strankam omogočamo učinkovitejšo rabo naravnih virov, rešujemo njihove okoljske in socialne probleme ter razvijamo politike, strategije in poslovne modele za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Kot dobitniki nagrade Oracle »Sustainable Change Agent« in NLB Okvirja pomoči spodbujamo odgovorno rabo virov, kar koristi gospodarstvu, okolju in družbi. S svojega sedeža v Ljubljani izvajamo hitre in trajnostne prehode prek pisarn v Stuttgartu, Riadu in Bostonu. V zadnjih 18 letih smo uspešno izvedli projekte v več kot 40 državah po vsem svetu.

Kontaktni podatki

ANTEJA ECG, d. o. o
1000 Ljubljana, Slovenija

VELIKOST PODJETJA

FOKUSNA PODROČJA

 

 

 

VCG.AI: Generiranje trajnostnih verig vrednosti

VCG.AI je rešitev na podlagi umetne inteligence in velepodatkov za pospešitev prehoda na trajnostno in krožno gospodarstvo. Omogoča obsežno uvajanje krožnih rešitev v industriji za doseganje ciljev trajnosti do leta 2030. Z analizo regionalnih industrijskih odpadkov in tokov stranskih proizvodov ter povezovanjem lokalnih podjetij in krožnih tehnologij platforma spodbuja oblikovanje novih krožnih partnerstev in vrednostnih verig. Krožni izzivi predstavljajo ogromno finančno breme za industrijo in veliko priložnosti za trajnost. Po podatkih WWF samo agroživilski odpadki prispevajo k odtisu CO2 , ki je enak 75 odstotkom vseh avtomobilskih emisij v ZDA in Evropi. To povzroča izgubo sladke vode, primerljivo s 304 milijoni olimpijskih bazenov vsako leto. Izzivi pri izvajanju učinkovitih in donosnih rešitev krožne industrije so v kompleksnosti sistema. Kje so tokovi odpadkov in stranskih proizvodov? Koliko jih je? Katere tehnologije lahko zmanjšajo ali valorizirajo odpadne tokove? Kakšno donosnost naložbe zagotavljajo te tehnologije?

V Evropi je več kot 20 milijonov MSP in več kot 100.000 velikih podjetij, zato sta pregled in analiza vseh le s človeškimi viri nemogoča. VCG.AI ponuja rešitev za to dilemo – z analizo milijonov podjetij in njihovim povezovanjem v nove vrednostne verige z najprimernejšimi lokalnimi partnerji, prilagojenimi krožnimi tehnologijami in poslovnimi modeli. To podjetjem in vlagateljem omogoča, da dosežejo zahtevano donosnost naložbe v krožni prehod, hkrati pa zmanjšajo emisije toplogrednih plinov obsega 3 v celotni vrednostni verigi.