Predstavitev člana

B&B visoka šola za trajnostni razvoj

B&B Visoka šola za trajnostni razvoj je samostojen zasebni zavod, ki deluje v okviru izobraževalne organizacije z več kot 30-letno tradicijo. Študij varstva okolja osvežujemo z aktualnimi praktičnimi problemi in rešitvami, značilnimi za sodobni čas. Odlično delujemo kot povezovalni člen med delodajalci in študenti na način, da aktivno sodelujemo z gospodarskim okoljem in našim študentom nudimo predvsem praktično znanje z obravnavo konkretnih primerov iz delovnega ali regionalnega okolja.

V B&B Visoki šoli za trajnostni razvoj umeščamo visok strokovni študijski program varstva okolja v jedro slovenskega okoljskega razvoja, ker želimo, da študentje okolje razumejo in bodo po študiju znali upravljati z njim. Naravnan je interdisciplinarno, kar zagotavlja poznavanje vseh vidikov okolja in upravljanja z njim, brez nepotrebnih študijskih obremenitev. Pomemben je zlasti za poglobitev znanj o okoljskih vedah kot kombinacija humanističnih, družboslovnih, naravoslovnih, tehničnih ved in usposablja za delo na področjih, ki so povezana z upravljanjem okolja.

Okoljevarstvenik vse bolj iskan poklic prihodnosti in nadzora krožnega gospodarstva

Število podjetij v panogah, ki imajo vpliv na okolje, narašča, hkrati se povečujejo potrebe po novih strokovnih znanjih s tega področja. Primanjkljaj strokovnjakov je že zelo izrazit. Na podlagi trenutnega stanja lahko predvidevamo, da bo do leta 2030 diplomiran okoljevarstvenik eden bolj iskanih kadrov. V letošnjem študijskem letu smo uvedli teme z vsebino krožnega gospodarstva v vse učne načrte programa varstva okolja. Študente usposabljamo, da bodo razumeli temeljne probleme trajnostnega razvoja in problematiko varstva okolja ter razvili sposobnost raziskovanja in odgovarjanja na vse bolj zapletena razvojna vprašanja družbe. Na koncu študijskega leta bomo izvedli dve fokusni skupini, v katerih bomo razpravljali o prenesenem znanju s področja krožnega gospodarstva. Pozornost bo namenjena temu, kako voditi okoljske sisteme, kako pridobivati in upravljati z informacijami in zakonodajo ter kako praktična znanja prenesti na področje okoljskega vrednotenja in nadzora krožnega gospodarstva. Cilj je povečati sposobnost razumevanja temeljne problematike trajnosti na globalni, državni in regionalni ravni in s tem prispevati k raziskovanju zahtev sodobne družbe, razvoju rešitev in novitet v krožnem gospodarstvu. Bodočim diplomantom so z letošnjim študijskim letom na voljo tudi razpisane teme za diplomske naloge s področja krožnega gospodarstva, kar sam študij z vsebino lahko podpre, prav tako pa spodbujamo predavatelje, da vnašajo čim več svežih vsebin o tej tematiki. Letos ponovno organiziramo mednarodno konferenco, ki bo 21. 9. 2023 potekala hibridno, da se nam bo lahko pridružilo čim več strokovnjakov. Namen konference je spodbuda za izmenjavo mnenj o znanstvenih in strokovnih vsebinah med strokami trajnosti in krožnega gospodarstva, izmenjavo problematike in izkušenj. Želimo si aktivno celostno razmišljanje in reševanje problemov, kooperativnost in posluh za alternativne poglede in rešitve.

Kontaktni podatki

B&B visoka šola za trajnostni razvoj
Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj

COMPANY SIZE

FOCUS FIELD