Predstavitev člana

B&B visoka šola za trajnostni razvoj

Šola B&B se kot sodobno izobraževalno središče hitro prilagaja spremembam v gospodarstvu in na trgu dela. V sodelovanju z delodajalci razvijajo nov model načrtovanja kariere in nove študijske programe. Postajajo pomemben povezovalni člen med učečimi se posamezniki in sodobnim gospodarstvom.

Naravnanost v prihodnost odlikuje poklic okoljevarstvenika.

Študij varstva okolja omogoča prenos kompromisa med varovanjem okolja in sodobnim tehnološkim napredkom tudi v prakso.

Po zaključku študija boš znal/-a ustvarjati dobre pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Naučil/-a se boš analizirati in prepoznavati trende v Evropi in svetu, celovito obravnavati dogajanje z okoljskega področja ter spremljati trende s področja trajnostnega razvoja.

Študij je primeren zate, če te zanimajo teme s področij:

– varstva okolja

– trajnostnega prometa

– energetike

– ravnanja z odpadki

– prostorskega načrtovanja

– zakonodaje s področja varstva okolja.

In če želiš pridobiti:

– strokovna znanja s področja varstva okolja

– znanje o uporabi znanstvenih in strokovnih metod pri reševanju okoljskih problemov

– znanje o sporazumevanju v stroki in med strokami

– sposobnost kritičnega in celostnega razmišljanja

– odprt pogled za alternativne rešitve in stališča

– kompetence za kreativno delovanje v stroki varstva okolja

– iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju.

Kontaktni podatki

B&B visoka šola za trajnostni razvoj
Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj

COMPANY SIZE

FOCUS FIELD