CLIMAWEBINARS: bring your city to the next level

CLIMAWEBINARS: bring your city to the next level

Konzorcij CLIMABOROUGH v letu 2024 organizira številne spletne seminarje in delavnice namenjene ogljični nevtralnosti, in o poteh, ki jih mesta ubirajo za premostitev vrzeli med načrtovanjem in izvajanjem urbanih inovacij, zlasti zaradi podnebnih sprememb in posledičnih potreb po prilagajanju in blaženju. Projekt CLIMABOROUGH, ki je vključen v misijo “100 podnebno nevtralnih in pametnih mest”, združuje številna vodilna (leader) in sledilna (followers) mesta, ki si trenutno prizadevajo za opredelitev, razvojno testiranje in uvajanje podnebnih izdelkov in storitev s poudarkom na prehodu od odpadkov h krožnosti ali na prehodu od izoliranih sistemov energije in mobilnosti k integriranim storitvam.

Izvajanje pilotnih projektov se bo aktiviralo z združenim inovativnim postopkom javnega naročanja. Postopek javnega naročaja je, v času trajanja projekta CLIMABOROUGH, strukturiran v dveh zaporednih krogih in je zasnovan tako, da vsem mestom (vodilnim in sledilcem) zagotavlja storitve in izdelke, ki ustrezajo njihovim potrebam. Prav tako je cilj postopka ustvariti ponovljive in prenosljive rešitve, pomembne za celotno EU.

V seriji spletnih seminarjev bo predstavljeno tekoče delo mest CLIMABOROUGH, spodbujena bo izmenjava in razprava znotraj in zunaj partnerstva, vzpostavljene bodo povezave s širšim okvirom pobude “100 podnebno nevtralnih in pametnih mest”, spodbujena bo tudi interakcija in dialog z drugimi konteksti, dobrimi praksami in izkušnjami ter spodbujeno bo vzajemno učenje, razvoj in krepitev zmogljivosti.

V prihodnjih mesecih so že predvidena tri brezplačna javna e-srečanja, na katerih bodo sodelovali predstavniki mest CLIMABOROUGH in partnerji:

29. februar 2024: Climate City Contract (CCC) – pogodbe za pilotne projekte manjšega obsega.
18. april 2024: Mobilizacija skupnosti praks. Energija in mobilnost.
16. maj 2024: Krožno gospodarstvo in podnebne spremembe.

Obvezna prijava preko elektronske prijavnice.  

Več informacij:

CLIMABOROUGH webinar_ VABILO