Delavnica: Na poti v krožno gospodarstvo – spodbujajmo uvajanje EMAS v Sloveniji

Delavnica: Na poti v krožno gospodarstvo – spodbujajmo uvajanje EMAS v Sloveniji

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 28. 11. 2019 09:00
ZAKLJUČEK: 28. 11. 2019 12:15

VABILO na EMAS delavnico
»NA POTI V KROŽNO GOSPODARSTVO – SPODBUJAJMO UVAJANJE EMAS V SLOVENIJI«
v sklopu projekta LIFE B.R.A.V.E.R. – Povečanje zakonskih prednosti v korist EMAS

KDAJ: 28. november 2019 (četrtek) ob 9.00 uri
KJE: Agencija RS za okolje (velika sejna soba), Vojkova 1b, Ljubljana

NAMEN
Okoljski sistem EMAS je reguliran z Uredbo EMAS (št. 1221/2009) in v 38. členu uredbe poziva države članice EU, da preučijo in sprejmejo ukrepe oprostitve uporabe zakonskih določb ter boljšo pravno ureditev tako, da se breme EMAS organizacijam odstrani, zmanjša ali poenostavi z namenom učinkovitega delovanja trgov in dviga ravni konkurenčnosti. Številne države članice, med njimi še posebej Nemčija, Italija, Španija, Avstrija in druge, so v zakonodajo vključile številne zakonske oprostitve in finančne olajšave za spodbujanje EMAS.
Shema EMAS se v Sloveniji uveljavlja počasi in v omejenem obsegu, zato je bistvenega pomena učinkovita promocija in informiranje o EMAS na vseh nivojih: ministrstva, agencije, javni zavodi, lokalne skupnosti in drugi. Namreč EMAS je najverodostojnejši in najstabilnejši sistem okoljskega ravnanja zaradi doseganja zmanjšanja vplivov na okolje (emisije, odpadki), učinkovitejšega ravnanja z viri, povečanja energijske učinkovitosti. Hkrati zahteva izkazovanje skladnosti z okoljsko zakonodajo in na letni ravni javno poročanje o doseganju okoljskih kazalcev.
Zato imajo ministrstva kot regulatorni organi in drugi kompetentni organi v Sloveniji pomembno vlogo pri nadgradnji sheme EMAS, predvsem na ravni valorizacije EMAS-a v obstoječo zakonodajo (ali pri pripravi nove) in druge instrumente. Da bodo resorna ministrstva in drugi organi pri tem uspešni in učinkoviti, je pomembno osveščanje strokovnih javnih uslužbencev z namenom pridobitve znanj o okoljskih sistemih kot je EMAS, ki predstavlja orodje za prehod v krožno gospodarstvo in okoljsko odličnost na ravni »učinkovitosti – verodostojnosti – transparentnosti«.

PROGRAM JE DOSTOPEN TUKAJ.

Vec o EMAS

PRIJAVA
Delavnica je organizirana v okviru evropskega projekta LIFE BRAVER in je brezplačna. Vljudno naprošamo, da svojo udeležbo prijavite preko elektronske prijave: e-prijava. Za dodatne informacije kontaktirajte: klavdija.riznar@bistra.si