Digitalne tehnologije kot podporniki pospeševanja prehoda v krožno gospodarstvo za MSP v območju Alp in Podonavja

Digitalne tehnologije kot podporniki pospeševanja prehoda v krožno gospodarstvo za MSP v območju Alp in Podonavja

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 16. 06. 2022 08:30
ZAKLJUČEK: 16. 06. 2022 14:00

Kako vzpodbuditi slovenska mala in srednje velika podjetja (MSP) k prehodu v krožno gospodarstvo znotraj alpskega in podonavskega prostora? O tem bo govora na dogodku z delavnico v Tehnološkem parku Ljubljana, v četrtek, 16.6.2022 od 9.00 do 14.00. Vabljeni vsi zainteresirani deležniki (ministrstva, regionalne agencije in centri, občine, organizacije za podporo podjetništva, visokošolske ustanove, raziskovalne inštitucije, sektorske agencije, mala in srednje velika podjetja, velika podjetja, nevladne organizacije itd.).

Dogodek organizirajo Tehnološki park Ljubljana (TPLJ), Institut Jožef Stefan (IJS) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v okviru projektov Circular4.0 (Interreg Območje Alp) ter GoDanuBio (Interreg Podonavje).

Na dogodku bodo predstavljeni uspešni primeri pilotov krožne in digitalne transformacije v Sloveniji, ki so bili izvedeni v okviru usposabljanja Circularity Acceleration Training 4.0. in ključni rezultati projekta Circular4.0.

Predstavljeni bodo tudi ključni dosedanji rezultati projekta GoDanuBio, ki naslavlja teme krožnega (bio)gospodarstva v ruralnih območjih. Temu bo sledila skupna Circular4.0 in GoDanuBio soustvarjalna delavnica, kjer bodo obravnavane aktualne in bodoče aktivnosti slovenske Strategije pametne specializacije v povezavi s krožnim gospodarstvom in digitalizacijo z namenom uskladitve med aktivnostmi Circular4.0 akcijskega načrta in potrebami projekta GoDanuBio (krožno gospodarstvo na podeželju in biogospodarstvo).

Sledili bodo zaključki delavnice in priporočila za nadgradnjo Circualr4.0 akcijskega načrta ter potencialne sinergije s projektom GoDanuBio.

Namen delavnice je razprava med relevantnimi deležniki o pospeševanju MSP v Sloveniji v krožno gospodarstvo s pomočjo digitalizacije.

Zbirali se bodo tudi konkretni predlogi za izdelavo akcijskega načrta za alpski in podonavski prostor ter potencialne sinergije med obema makroregijama. Ob spreminjajoči se okoljski zakonodaji ter relevantnim okoljskim, družbenim in ekonomskim izzivom je tema prehoda MSP v krožno gospodarstvo s pomočjo digitalizacije še kako aktualna.

Lokacija: Tehnološki park Ljubljana, stavba B, v pritličju – dvorana B2/B3.

Dogodek bo potekal v živo in se je nanj potrebno prijaviti.

Prijave sprejemamo na tej POVEZAVI do torka, 14.6.2022 do 14.00 oz. do zapolnitve mest.

Dogodek je brezplačen. Za potrebe projektnega poročanja bomo dogodek snemali.

Plačljivo parkiranje je na voljo na parkirišču nasproti Tehnološkega parka Ljubljana.

Dodatne informacije: Majda Potokar (majda.potokar@tp-lj.si) in Peter Kumer (peter.kumer@gov.si)

Vljudno vabljeni!

PRIJAVA NA DOGODEK

 PROGRAM:

Moderator: Ram Dušić Hren

8.30 – 9.00   Registracija in dobrodošlica (kava, čaj, prigrizki)

9.00 – 9.10   Pozdrav in uvod,  Tehnološki park Ljubljana – vodilni partner Circular4.0 in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) – partner projekta GoDanuBio

9.10 – 10.00  Circular4.0: podpora MSP za transformacijo v krožno gospodarstvo s pomočjo digitalizacije, Tehnološki park Ljubljana, Institut Jožef Stefan (IJS),  predstavniki podjetij

  • Ključni rezultati projekta: izvedba usposabljanja Circularity Acceleration Training – CAT4.0 za MSP)
  • Uspešni primeri pilotov krožne transformacije v MSP
  • Izhodišča za Circular4.0 delavnico (ključni elementi Cricular4.0 akcijskega načrta)

10.00 – 10.15  GoDanuBio: krožna (bio)ekonomija, MIZŠ

  • Ključni dosedanji rezultati projekta in dosedanjih delavnic
  • Izhodišča za GoDanuBio delavnico

10.15 – 12.30  Circular4.0 & GoDanuBio delavnica: kako pospešiti in podpreti prehod MSP v Sloveniji v krožno gospodarstvo s pomočjo digitalizacije ter iskanje potencialnih sinergij med alpsko in               podonavsko regijo za pospešitev prehoda MSP v krožno gospodarstvo

  • Pregled aktualnih in bodočih aktivnosti slovenske Strategije pametne specializacije (S3) v povezavi s krožnim gospodarstvom in digitalizacijo za potrebe projekta Circular4.0 in GoDanuBio, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), Marko Hren
  •  Sodelovanje vseh udeleženih deležnikov na moderirani delavnici             

12.30 – 13.00  Zaključki delavnice in priporočila za nadgradnjo Circualr4.0 akcijskega načrta ter potencialne sinergije s projektom GoDanuBio, Moderator & TPLJ/ IJS & MIZŠ

13.00 – 14.00  Kosilo in mreženje

Projekt Circular4.0 je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj preko programa Interreg Območje Alp.

Projekt GoDanuBio je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj preko programa Interreg Podonavje.