EK sprejela novo industrijsko strategijo za svetovno konkurenčno, zeleno in digitalno Evropo

EK sprejela novo industrijsko strategijo za svetovno konkurenčno, zeleno in digitalno Evropo

Cilj strategije je spodbuditi konkurenčnost Evrope in njeno strateško avtonomijo v času spreminjajočih se geopolitičnih razmer in vse večje svetovne konkurence. Vsebuje vrsto ukrepov za podporo vsem akterjem v evropski industriji, vključno z velikimi in malimi podjetji, inovativnimi zagonskimi podjetji, raziskovalnimi centri, ponudniki storitev, dobavitelji in socialnimi partnerji.

Industrijska strategija

Dodatno je bila sprejeta posebna Strategija malim in srednjim podjetjem (MSP) namenja zmanjšanje birokracije in pomoč pri poslovanju na enotnem trgu in širše, dostopu do financiranja ter digitalnem in zelenem prehodu.

Strategija MSP za trajnostno in digitalno Evropo

VEČ INFORMACIJ>>>