EK vzpostavila mrežo “CirClean” za promocijsko industrijske simbioze

EK vzpostavila mrežo “CirClean” za promocijsko industrijske simbioze

Evropska komisija je vzpostavila mrežo “CirClean” za promocijo industrijske simbioze.

Namen mreže je:

1. razvoj in formalno sprejetje skupnega pristopa za poročanje glede transakcij na področju industrijske simbioze in promocija tega pristopa med relevantnimi deležniki in/ali akterji,
2. oblikovanje evropske mreže akterjev ki so neposredno vključeni v procese industrijske simbioze in/ali jih zanima promocija tovrstnih praks, in ki sprejemajo/potrjujejo prostovoljni pristop glede poročanja s področja industrijske simbioze razvit v okviru projekta.

Mreža “CirClean” bo delovala kot operativna mreža deležnikov/predstavnikov evropske industrije. Predstavlja koordinacijsko telo za promocijo skupnega pristopa k poročanju o primerih industrijske simbioze, vključno z razvojem metodologije za poročanje, protokolom poročanja in oznako za podjetja, ki se bodo vključila poročala o svojih transakcijah s področja industrijske simbioze.

Projektni partnerji so pripravili SPLETNI VPRAŠALNIK, s katerim zbirajo poglede in zanimanje glede mreže in drugih načrtovanih aktivnosti med relevantnimi deležniki.

Vabljeni k sodelovanju!

Več informacij TUKAJ