EKO-DIZAJN V KROŽNEM GOSPODARSTVU IN ZELENI PREHOD SLOVENSKEGA TURIZMA

EKO-DIZAJN V KROŽNEM GOSPODARSTVU IN ZELENI PREHOD SLOVENSKEGA TURIZMA

  1. in 30. novembra 2022 je Kemijski inštitut izvedel dogodek »EKO-DIZAJN V KROŽNEM GOSPODARSTVU IN ZELENI PREHOD SLOVENSKEGA TURIZMA«. Osrednji dogodek je bil dvodnevni hekaton s spremljevalnim programom, ki je obsegal predavanja, okrogle mizi in povezovalnico. Celoten dogodek je bil namenjen predstavitvi pregleda stanja in vizij krožnih rešitev ter prenosu znanja preko ekodizajna v turistični sektor.
  2. novembra 2022 je prvi dan hekatona potekal v spletnem okolju, naslednji dan pa je dvanajst študentov in okoljskih inovatorjev rešitve za trajnostne izzive podjetij Alpinia d.o.o. in SONY razvijalo v živo v Mariboru. Hekaton je pokrival tematiko ekodizajna v krožnem gospodarstvu in uporabe v trajnostnem turizmu. Podjetje Alpinia d. o. o., ki upravlja več turističnih nastanitev v Bohinju, se v Hotelu Bohinj sooča z izzivom, kako zmanjšati količine odpadne hrane. Podjetje SONY je v sklopu Climathona – 24-urni kreativni podnebni hekaton, ki vsako leto istočasno poteka v več kot 100 mestih po vsem svetu – zastavil izziv iskanja inovativnih rešitev za uporabo Sonyeve tehnologije zaznavanja v kmetijstvu.
  3. novembra 2022 je v Hotelu City Maribor vzporedno s hekatonom potekal tudi strokovni program, namenjenim predstavitvi tematike uporabe ekodizajna v krožnem gospodarstvu in trajnostnem turizmu širši ciljni publiki. Ladeja Košir Godina je v svojem predavanju “Kako “živeti” turizem v novi realnosti in preživeti?” predstavila trajnostna in krožna načela med teorijo in prakso in poudarila trende in rešitve, ki celotno pokrivajo turistični sektor in tudi družbo prihodnosti.

Sledili sta dve okrogli mizi.  Prvo okroglo mizo z naslovom »Uporaba ekodizajna v krožnem gospodarstvu« je vodil dr. Uroš Novak iz Kemijskega Inštituta. O temi so razpravljali: Ladeja Košir Godina iz Circular Change, dr. Igor Karlovits  iz Inštituta za celulozo in papir in dr. Annamaria Vujanović iz Univerze Maribor, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. Glavno sporočilo udeležencev je bilo, kako priti izven mehurčka, ki ga določa človekov »življenjski slog,« kot je izbira potovanj, oblačil, hrane in vedenjski vzorec, ki je lahko bolj ali manj vzdržen. Kako krožne rešitve lahko prispevajo k trajnostnemu turizmu in kakšno vlogo ima pri vsem tem lahko eko dizajn. Predstavljenih je bilo nekaj odličnih idej, tudi izzivov!

Na drugi okrogli mizi, “Vrzeli prehoda v krožni turizem,” ki jo je vodila Jana Apih iz Zavoda Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, so o temi razpravljali Nataša Hočevar iz Slovenske turistične organizacije, Petra Medved Djurašinović iz Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, Dominika Žagar iz Kimi d. o. o., Nina Pader iz Thermana d.d. ter Maja Rijavec iz Smetumet. Izpostavili so usmeritve in kako zakonodajni okvir vpliva na prehod v bolj vzdržen in krožen koncept, kar so nazorno predstavila tudi udeležena podjetja.

Za zeleni preporod slovenskega turizma je ključna sinergija s krožnim gospodarstvom in konceptom ekodizajna. Zato so bili v okviru povezovalnice na dogodek vabljena tudi podjetja, ki imajo že oblikovane trajnostne produkte in storitve in hkrati iščejo priložnosti za vključevanje in povezovanje. Sodelovalo je devet start-upov in malih podjetij – Remedies, KIMI d. o. o., Norddrinks d. o. o., KNOF, Klub Skirca, Evtech4u, Ekologi brez meja, Etri skupina in Kult 316. Kot pravi Lenka Puh, Etri skupina, »povezovalnica predstavlja tudi to –mediacijo, odprto pošteno besedo, da se energija usmeri v skupne napore, v isto smer…«.

Ekipe hekatona so predstavile rešitve komisiji in tudi vsem udeležencem dogodka in sodelovale v moderirani razpravi. Komisijo so sestavljali (dr. prof. Aleš Kuhar (Biotehniška fakulteta), Ladeja Košir Godina (Circularity Change), Peter Alešnik (Vodja Službe za prenos znanje in tehnologij UL) in Jasna Dolžan Lesica (Alpinia d. o. o.). Vsi udeleženci hekatona so prejeli “Goody bags” s trajnostnimi izdelki, ki so jih prispevali organizatorji dogodka, zmagovalni ekipi posameznega izziva sta prejeli nagradi podjetij (Sony mentorstvo za ekipo, ki je predstavila rešitev Sony Insects in vavčer ugodnosti s strani Alpinie d. o. o. za rešitev Sandbox Alpinia). Za najboljši pitch je bila po glasovanju občinstva izbrana ekipa Turistika, ki je reševla izziv podjetja Alpinia, za kar so prejeli tudi denarno nagrado.

Celoten dogodek EKODIZAJN V KROŽNEM GOSPODARSTVU IN ZELENI PREHOD SLOVENSKEGA TURIZMA je medsektorsko povezal različne deležnike iz raziskovalne, podjetniške, izobraževalne, kreativne sfere, NVO in mlade ter informiral slovensko strokovno in splošno javnost o soodgovornosti in soodvisnosti sektorjev za učinkovit prehod v nizkoogljično gospodarstvo in trajnostni turizem. Za izvedbo dogodka so moči družili Znanstveniki proti plastiki iz Kemijskega inštituta, SRIP Krožno gospodarstvo in SRIP Trajnostni turizem v sodelovanju z EIT Climate-KIC.

Spodaj pa si lahko preberete nekaj vtisov udeležencev in udeleženk.

“Hvala ekipi za odlično organizacijo in nekoliko drugačen dogodek! Bravo!”
Polona Mavsar, Knof so.p.

“…hvala za to moznost, dobro organizacijo in seveda  posebno za udelezitev ekip in dobrih idej” ?
Damjan Stamcar, SONY

»Res super dogodek, verjamem, da bodo sledili tudi follow-upi, glede na odlične predloge, ki smo jih bili deležni.«
Jasna Dolžan Lesjak, Alpinia d. o. o.

“…hvala za povabilo k sodelovanju na dogodku, za katerega ocenjujemo, da je bil lepa popestritev siceršnjih turističnih konferenc. Tudi udeleženci iz turizma, s katerimi sem govorila, so bili zadovoljni z vsebinami in konceptom”.
Tina H. Zakonjšek, Novi Turizem

Včeraj je bilo super, nad mojimi pričakovanji kaj mi bo prinesel samo en dan…”
Lenka Puh, Etri skupina

“Spoznanja? Prehod v krožno gospodarstvo je dolgotrajen in kompleksen proces. Zahteva preoblikovanje sistemov in nujno potrebo po novih znanjih. In kje začeti? Na samem začetku življenjskega cikla izdelka.”
Nika Griar, Kaluu