#EUCircularTalks: The role of Network Governance and circular economy hubs in the EU circular transition

#EUCircularTalks: The role of Network Governance and circular economy hubs in the EU circular transition

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 11. 10. 2021 12:00
ZAKLJUČEK: 11. 10. 2021 14:00

Kako v različnih državah krožno gospodarstvo in z njim povezane poslovne (okoljske in družbene) transformacije orkestrirajo “CE Hubi”?

Odgovore na to in druga podobna vprašanja ponujajo na dogodku v okviru Evropske platforme za krožno gospodarstvo v Bruslju, ki ga soorganizirata Circular Change in Holland Circular Hotspot.

V ponedeljek, 11. oktobra 2021, med 12.00 in 14.00, vabimo, da prisluhnete Prof. Jacqueline Cramer, nekdanji ministrici za okolje na Nizozemskem, avtorici knjige How Network Governance Powers the Circular Economy in osmim konkretnim primerom delovanja akterjev, ki delujejo na podoben način kot SRIP – Krožno gospodarstvo.