Strokovno srečanje AKTIVACIJA SKUPNOSTI ZA UVELJAVLJANJE NAČEL KROŽNEGA GOSPODARSTVA V SLOVENIJI

Strokovno srečanje AKTIVACIJA SKUPNOSTI ZA UVELJAVLJANJE NAČEL KROŽNEGA GOSPODARSTVA V SLOVENIJI

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 25. 11. 2022 09:00
ZAKLJUČEK: 25. 11. 2022 15:00

Projekt »StudioKroG – Studio Krožnega gospodarstva«,

ki ga sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma

vabi na

Strokovno srečanje (»Peer-review)

AKTIVACIJA SKUPNOSTI ZA UVELJAVLJANJE NAČEL KROŽNEGA GOSPODARSTVA V SLOVENIJI

 KDAJ: petek, 25. novembra 2022, od 9.00 do 14.30 ure

KJE: Christanova soba, Dvorec Trebnik, Grajska ulica 9, 3210 Slovenske Konjice

Pooblaščeni in nadzorni inženirji (člani IZS) za udeležbo strokovnega srečanja pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Spoštovani,

strokovno srečanje (»Peer-review«) organiziramo z namenom, da aktiviramo skupnosti za uveljavljanje načel krožnega gospodarstva. Uporaba krožnih sistemov je namreč še vedno premalo zastopana v praksi. Da bomo povečali razumevanje, vzpodbudili interes in zanimanje za krožno rabo virov, bomo na strokovnem srečanju razpravljali o akcijskem načrtu, ki se še bolj posveča preprečevanju nastajanja odpadkov, krožni zasnovi in celotnemu življenjskemu ciklu izdelkov ter implementaciji pristopa krožnega gospodarstva na primeru ponovne rabe zavrženih ladijskih kontejnerjev in druge rabljene opreme, predmetov idr. za izobraževalne, podjetniške, turistične in druge namene. Le-ti bodo dobili nove vsebine, pomembne za razumevanje načel krožnega gospodarstva v vsakdanjem življenju.
Nov akcijski načrt je namreč eden glavnih gradnikov Evropskega zelenega dogovora, ki določa ambiciozen časovni načrt za ogljično nevtralno krožno gospodarstvo, ki je z viri gospodarno in v katerem je gospodarska rast ločena od rasti rabe virov. S tem bo krožno gospodarstvo prišlo v vse pore evropskega načrtovanja, zato je njegova implementacija nujna tudi v Sloveniji.
Za vzpostavitev partnerskega sodelovanje med javnimi in zasebnimi deležniki v okviru povečanja možnosti krožne rabe virov, se bo ob koncu projekta za zagotavljanja trajnosti podpisal neformalni dogovor o nadaljnjem sodelovanju kot skupnosti po izteku projekta z opredeljenimi skupnimi razvojnimi izzivi za širitev krožnega gospodarstva v Sloveniji.

Dogodek je namenjen: nacionalni organi, občine, zbornice, komunalna, gradbena in druga podjetja, strokovnjaki iz področja krožnega gospodarstva, arhitekti in projektanti, izobraževalne institucije (šole, fakultete), socialna podjetja idr.

Udeležba na strokovnem dogodku je brezplačna. Zaradi lažje organizacije prosimo za prijavo na spletno povezavo: https://www.1ka.si/a/2c2a01ae

AGENDA je dostopna TUKAJ.

VLJUDNO VABLJENI!

Organizatorja:
dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj
vodja projekta StudioKroG dr. Marinka Vovk, direktorica
CPU d.o.o., SO.P.