Hitro in pregledno o pripravi obveznih poročil o nastalih odpadkih, embalaži in plastičnih izdelkih za enkratno uporabo

Hitro in pregledno o pripravi obveznih poročil o nastalih odpadkih, embalaži in plastičnih izdelkih za enkratno uporabo

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 02. 03. 2023 09:00
ZAKLJUČEK: 02. 03. 2023 11:30

Zaradi številnih vprašanj in dilem, predvsem vezanih na poročanje o količini embalaže, Forum Media organizira praktično spletno delavnico ”Hitro in pregledno o pripravi obveznih poročil o nastalih odpadkih, embalaži in plastičnih izdelkih za enkratno uporabo”, ki bo 2. 3. 2023, od 09.00 do 11.30 ure, preko spletnega orodja Zoom. 

Zagotavljajo vam:

 • razlago zakonodaje na primerih;
 • pojasnila in navodila, kakšne obveznosti imate pri poročanju o odpadkih, če ste izvirni povzročitelj, zbiralec ali obdelovalec odpadkov;
 • na primerih spoznate, kaj pomeni »biti proizvajalec« in kaj pomeni »dati embalažo v promet« ter kako boste o tem poročali;
 • razlago glede obveznega vodenja evidenc in poročanja o SUP uredbi;
 • odgovore na vprašanja na seminarju in tudi po njem. Za vas smo dosegljivi na: okolje@forum-media.si;
 • kot udeleženec seminarja boste prejeli POTRDILO O UDELEŽBI, ki ga lahko uporabite v svojem življenjepisu v poglavju o dodatnem poklicnem usposabljanju.

Seminar je namenjen skrbnikom varstva okolja, odgovornim osebam za ravnanje z odpadki, vodjem in strokovnim sodelavcem v nabavi, logistiki, ekologiji, razvoju in komerciali ter tudi direktorjem v vseh proizvodnih in storitvenih podjetjih, ki ste embalerji, pridobitelji blaga ter proizvajalci in pridobitelji servisne embalaže.

Vsebina seminarja:

 1. del: Zakonodaja s področja ravnanja z odpadki in ravnanja z embalažo in odpadno embalažo, skupne točke
 2. del: Poročanje o količini embalaže
 • Definicija in vrste embalaže
 • Proizvajalec embalaže
 • Dajanje embalaže na trg (evidenca, poročanje)
 • Primeri dajanja embalaže v promet
 • Obveznost poročanja (kdo poroča, kaj poroča, komu ni treba poročati)
 • Komu oddamo ali prepustimo odpadno embalažo

Poročanje o odpadkih

 • Podelitev klasifikacijskih številk
 • Oddajanje in prepuščanje odpadkov
 • Evidenčni listi
 • Vodenje evidence
 • Vrste poročil
 • Zahteve za poročanje
 • Priprava letnega poročila
 1. del: Zahteve iz naslova SUP Uredbe
 • Vpis v evidenco proizvajalcev
 • Vodenje evidence
 • Podpis pogodbe z nosilcem skupnega načrta za izpolnjevanje proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO)
 • Poročanje o plastičnih proizvodih, danih na trg v RS nosilcu skupnega načrta
 • Plačilo stroškov (stroški ukrepov za ozaveščanje, stroški zbiranja odpadkov iz navedenih proizvodov, stroški čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti …)
 • Ozaveščanje
 1. del: Odgovori na vprašanja

Več informacij in prijave.