Intervju: Tanja Berglez Krivec – LCA analiza vedno bolj nujna

Intervju: Tanja Berglez Krivec – LCA analiza vedno bolj nujna

LCA – Life Cycle Assessment oziroma analiza življenjskega cikla je vse pogosteje pričakovana ocena vplivov izdelka ali storitve na okolje. Postaja ključna za zagotavljanje skladnosti s predpisi. Čeprav še ni obvezna za vsa podjetja, se zelo pogosto zahteva ali priporoča s strani industrijskih standardov, okoljskih certifikatov in trajnostnega poročanja.

Obstajajo pa tudi že zaprti vavčerji, ki omogočajo sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjih strokovnjakov za izdelavo LCA analize.

V Štajerski gospodarski zbornici smo v letu 2023 izdelali prve LCA analize. Za to smo bili dodatno spodbujeni z interesi podjetij, ki si na tem področju želijo pomoči in strokovnega vodenja skozi proces pridobivanja LCA analize.

Kaj je LCA analiza, za katera podjetja je primerna in kakšne so izkušnje pri uvajanju LCA analize v podjetja,  v intervjuju razloži Tanja Berglez Krivec, ki v Štajerski gospodarski zbornici vodi področje LCA analize za podjetja. Tanja Berglez Krivec je magistra biologije in ekologije z naravovarstvom ter strokovna sodelavka Strateško razvojnega-inovacijskega partnerstva Mreže za krožno gospodarstvo, katerega upravljalka je Štajerska gospodarska zbornica.

Lahko kratko in enostavno poveste, kaj je LCA analiza?

LCA analiza, ali analiza življenjskega cikla, je pristop, s katerim celovito ocenjujemo okoljske vplive določenega izdelka ali storitve skozi vse faze njegovega življenjskega cikla. To vključuje vse od pridobivanja surovin do končne odstranitve. Gre za način, kako dobiti popolno sliko o okoljskih obremenitvah in pomaga podjetjem, da sprejemajo bolj trajnostne odločitve glede njihovega poslovanja.

Zakaj jo podjetja potrebujejo?

LCA analiza se izkazuje kot ključno orodje za podjetja, saj omogoča natančno identifikacijo in zmanjšanje njihovega okoljskega odtisa. V obdobju naraščajočih okoljskih standardov ter uveljavljanja novih sistemov trajnostnega poročanja, postaja LCA analiza ključna za zagotavljanje skladnosti s predpisi. Trajnostna blagovna znamka pridobiva na ključnem pomenu, saj potrošniki vse bolj iščejo izdelke in storitve, proizvedene na okolju prijazen način. Transparentnost in sledljivost postajata vedno bolj pomembni, saj stranke želijo podrobne informacije o izvoru surovin, proizvodnih procesih in celotnem življenjskem ciklu izdelkov.

Podjetja, ki uspešno razumejo ter izpolnjujejo ta pričakovanja, ne le izboljšajo svojo konkurenčnost na mednarodnem trgu, temveč tudi kujejo trajnostne odnose s strankami. V dinamičnem poslovnem okolju, kjer trajnost postaja ključna vrednota, je LCA analiza neprecenljivo orodje za usmerjanje podjetij k bolj trajnostnemu in odgovornemu poslovanju.

Za katera podjetja je primerna? Za katera podjetja je obvezna?

Ocena življenjskega cikla (LCA) trenutno ni obvezna, vendar predstavlja izjemno koristno prakso za različne panoge in organizacije, še posebej za tiste, ki si prizadevajo za trajnostno poslovanje. V proizvodnih podjetjih pomaga oceniti okoljske vplive celotnega proizvodnega cikla, vključno s pridobivanjem surovin in končno obdelavo. Storitvena podjetja lahko ocenijo okoljske vplive svojih storitev, vključno s porabo energije in prevozom. Pri gradbenih projektih pomaga oceniti okoljske učinke gradbenih faz, vključno s konstrukcijo in vzdrževanjem. Za podjetja z obsežnimi dobavnimi verigami je koristna pri identifikaciji okoljskih vplivov celotne verige.

Čeprav LCA ni obvezna za vsa podjetja, se v nekaterih primerih zahteva ali priporoča s strani industrijskih standardov, okoljskih certifikatov in trajnostnega poročanja. Podjetja, ki sledijo smernicam trajnostnega poslovanja, redno izvajajo LCA analize. Poleg tega je LCA koristna za podjetja, ki želijo izboljšati svojo učinkovitost, saj lahko identificira področja, kjer je mogoče doseči izboljšave v okoljski učinkovitosti. Prispeva k doseganju trajnostnih ciljev podjetij ter izpolnjevanju pričakovanj strank, ki postajajo vse bolj ozaveščene o okoljskih vprašanjih.

Vključitev ocene življenjskega cikla (LCA) v projektne prijave lahko v določenih razpisih pripomore k izboljšanju konkurenčnosti ter pridobivanju dodatnih točk. Številni razpisi v zadnjem času poudarjajo okoljske in trajnostne vidike projektov, kar pomeni, da lahko opravljene LCA analize v podjetjih izboljšajo možnosti uspešnosti prijave na razpise.

Vredno je omeniti tudi obstoj trenutno sicer zaprtih vavčerjev, ki omogočajo sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjih strokovnjakov za izdelavo LCA analize. Vauvčerji so razpisani prek Slovenskega podjetniškega sklada, strokovnjaki pa so navedeni v SPIRIT bazi LCA strokovnjakov.

Katerim podjetjem jo svetujete?

Oceno življenjskega cikla (LCA) svetujemo vsem vrstam podjetij, ne glede na velikost ali panogo. Priporočljiva je tako velikim kot malim in srednjim podjetjem, saj prinaša številne koristi, ki niso odvisne od velikosti organizacije.

Ali lahko metodologijo LCA analize primerjate s katerikoli drugim bolj uveljavljenim standardom, na primer z ISO standardi ?

LCA ima svoje specifične standarde v obliki ISO 14040 in ISO 14044, ki tvorita temeljni okvir za izvajanje ocene življenjskega cikla. Medtem ko se ISO 14040 in ISO 14044 neposredno nanašata na postopek LCA, posredno pa se LCA navezuje tudi na nekatere druge pomembne ISO standarde, kot so ISO 14001 (Okoljsko vodenje), ISO 50001 (Upravljanje energetske učinkovitosti) in ISO 26000 (Družbena odgovornost). ISO 14001 je usmerjen v sisteme okoljskega vodenja, pri čemer LCA deluje kot sestavni del sistema, ki omogoča podrobnejšo analizo okoljskih vplivov proizvodov ali storitev. ISO 50001, ki se osredotoča na energetsko učinkovitost, v kombinaciji z LCA omogoča celovit vpogled v okoljske vplive energetskih sistemov. ISO 26000 se ukvarja z družbeno odgovornostjo podjetij in hkrati vključuje tudi okoljske vidike, pri čemer LCA lahko prispeva k izpolnjevanju pričakovanj glede trajnostnega poslovanja in zmanjševanja okoljskih vplivov.

 Za nekaj podjetij ste že naredili LCA analizo, kakšne so vaše izkušnje s tem?

Izkušnje pri izvajanju LCA analiz kažejo, da se podjetja vse bolj zavedajo pomena te analize v sodobnem poslovnem okolju. Glavno povpraševanje prihaja predvsem s strani mednarodnih kupcev, ki postavljajo poudarek na trajnostnih pristopih in okoljski odgovornosti. Podjetja se odločajo za izvajanje LCA analize z namenom povečanja konkurenčnosti na trgu ter izpolnjevanja pričakovanj in zahtev svojih strank.

Hkrati poudarjamo ključen pomen pravilnega pristopa do zaposlenih, ki so odgovorni za pridobivanje podatkov. Ta pristop vključuje ozaveščanje o pomembnosti zbiranja natančnih in relevantnih informacij, spodbujanje sodelovanja med različnimi oddelki ter izboljšanje digitalne infrastrukture proizvodnih procesov.

Eno ključnih vprašanj, s katerim se soočamo pri izvajanju LCA analiz, se nanaša na nabiranje podatkov. To predstavlja izziv, saj so podatki včasih težko pridobljivi zaradi pomanjkljive digitalnosti proizvodnih procesov. Dodatno se pojavljajo težave pri pridobivanju podatkov v dobavnih verigah, kjer je preglednost včasih omejena. Omenjena težava otežuje natančno oceno okoljskih vplivov celotne verige. Kljub temu pa podjetja prepoznavajo vrednost LCA analize in se zavzemajo za pravilen pristop do zaposlenih, odgovornih za pridobivanje podatkov, s ciljem premagovanja izzivov in doseganja trajnostnega ter konkurenčnega poslovanja.

Ali lahko na osnovi dosedanjih izkušenj pri delu s podjetji podjetjem, ki še nimajo LCA analize in jih ta zanima, kaj svetujete? Morajo podjetja predhodno izpolnjevati kakšne pogoje, morajo imeti že kakšen standard … ?

Podjetjem, ki razmišljajo o LCA analizi, priporočamo, da se temeljito seznanijo s konceptom in prednostmi ocene življenjskega cikla. Pomembno je, da podjetja razvijejo razumevanje trajnostnega pristopa in pomena okoljske odgovornosti v današnjem poslovnem okolju. Preden se odločijo za LCA analizo, naj podrobno preučijo svoje poslovne procese, dobavne verige ter izdelke, da prepoznajo ključna področja, kjer bi lahko ocena življenjskega cikla prinesla največjo korist.

Glede pogojev in standardov ni obvezno, da podjetja že izpolnjujejo določene standarde. Vendar pa je koristno, če imajo trdno razumevanje lastnih proizvodnih procesov ter dostop do ključnih podatkov o surovinah, energiji in drugih okoljskih vplivih. Prav tako je prednostno, če podjetja že imajo vzpostavljen sistem sledljivosti podatkov in so pripravljena sodelovati s strokovnjaki za LCA. S tem lahko bolje identificirajo področja izboljšav in učinkovito vključijo trajnostne pristope v svoje poslovanje.

Za katera podjetja ste že opravili LCA analizo?   LCA analize smo izvedli za različna slovenska podjetja, predvsem za velika podjetja, pri čemer smo pogosto združevali analize z izobraževanjem zaposlenih za samostojno izvajanje LCA analiz s programom SimaPro. Poleg tega smo se ukvarjali tudi z manjšimi analizami za različna podjetja. Naš pristop temelji na prilagajanju analize potrebam posameznega podjetja ter spodbujanju razvoja trajnostnih praks in zavedanja o okoljskih vplivih v njihovem poslovanju.