Javni razpis – Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025

Javni razpis – Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025

Objavljen je Javni razpis – Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025.

Povzemamo nekaj ključnih zadev iz razpisa:
– ima dva sklopa: enega za MSP z najmanj 20 zaposlenimi (sklop I) in drugega za mikro in mala podjetja z manj kot 20 zaposlenimi (sklop II)
– sklop I sestoji iz dveh faz: implementacija trajnostne in krožne poslovne transformacije v posameznem podjetju (faza A) in izvedba projekta (faza B) – vrednost finančne podpore za projekt do 90.000 EUR, trajanje do 7 mesecev
– sklop II je namenjen zagonskim podjetjem in mikro in malim podjetjem, ki imajo razvit vsaj en produkt ali storitev, in ki beležijo prihodke od prodaje na trgu
– sklop II prav tako poteka v dveh fazah: implementacija trajnostne in krožne poslovne transformacije v posameznem podjetju (faza A) in izvedba projekta (faza B) – vrednost finančne podpore za projekt do 40.000 EUR, trajanje do 7 mesecev
– izvedbeni projekt mora upoštevati načelo “ne škoduj bistveno”
– za fazo A v obeh sklopih so upravičeni stroški stroški storitev zunanjih izvajalcev (100%)
– za fazo B v obeh sklopih pa so upravičeni stroški, v obsegu in za potrebe izvedbe procesne inovacije, stroški investicij (nakup opreme), stroški osebja, stroški instrumentov, opreme, objektov in zemljišč, stroški pogodbenih raziskav, znanj in patentov, stroški svetovalnih storitev in posredni stroški.

1. rok za prijavo za sklop I je 15. 9. 2022.
1. rok za prijavo za sklop II je 15. 11. 2022.

Vsi nadaljnji roki, razpisna dokumentacija in ostale podrobnosti glede razpisa so objavljene na spletnem mestu javne agencije SPIRIT Slovenija.

Za dodatne informacije smo na voljo na srip@stajerskagz.si