Javni razpis za najboljša študijska dela s področja trajnostne kemije 2023

Javni razpis za najboljša študijska dela s področja trajnostne kemije 2023

Slovensko kemijsko društvo in podjetje AquafilSLO razpisujeta javni razpis za najboljša zaključna študijska dela s področja trajnostne kemije. Namen nagrad je promocija trajnostne kemije med mladimi, podpora talentov v kemiji ter spodbujanje inovacij na področju trajnostne kemije.

Sporočajo, da so podaljšali rok za prijavo do 18. 6. 2023.

Razpisujejo nagrado za:
–  najboljše diplomsko delo,
–  nagrado za najboljše magistrsko delo,
–  nagrado za najboljše doktorsko delo,
– posebno  nagrado za delo z največjim potencialom prenosa v gospodarstvo.

Letos je fond nagrad večji, dodana pa je še ena nagrada: zmagovalce razpisa čaka 500,00 € za najboljše diplomsko delo, 700,00 € za najboljše magistrsko delo, 1000,00 € za najboljše doktorsko delo ter 1000,00 € za zaključno študijsko delo z največjim potencialom prenosa znanja v gospodarstvo.

Pravico do sodelovanja na razpisu za najboljše diplomsko in magistrsko delo imajo diplomanti in magistri, ki so uspešno zaključili diplomsko ali magistrsko delo s temo s področja trajnostne kemije največ eno leto pred datumom objave razpisa. Pravico do sodelovanja na razpisu za najboljše doktorsko delo imajo doktorji znanosti, ki so uspešno zaključili doktorsko delo s temo s področja trajnostne kemije največ dve leti pred datumom objave razpisa.

Naloge bo pregledala in ocenila 5-članska strokovna komisija v sestavi: dr. Vid Margon (AquafilSLO d.o.o.); doc. dr. Marija Zupančič (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani), prof. dr. Marjan Veber (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani), dr. Ema Žagar (Kemijski inštitut), doc. dr. Irena Petrinić (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru). Strokovni komisiji bo predsedoval generalni direktor AquafilSLO Denis Jahić, ki bo vključen v proces izbora naloge, nagrajene s posebno nagrado za delo z največjim potencialom prenosa v gospodarstvo.

Izmed pravočasno prispelih prijav bo strokovna komisija do 21. avgusta 2023 izbrala po enega nagrajenca za vsako nagrado. Nagrajenci bodo razglašeni na Slovenskih kemijskih dnevih, 15. septembra 2023 v Portorožu.

Več podrobnosti o razpisu in prijavi na: http://chem-soc.si/razpisi/javni-razpis-nagrade-za-najboljsa-studijska-dela-s-podrocja-trajnostne-kemije-1