Kako bodo trajnostni proizvodi postali standard?

Kako bodo trajnostni proizvodi postali standard?

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 06. 05. 2022 09:30
ZAKLJUČEK: 06. 05. 2022 12:30

Član SRIP – Krožno gospodarstvo, Center energetskih rešitev, vabi na strokovni dogodek Kako bodo trajnostni proizvodi postali standard: Zakonodajni ukrepi za bolj trajnostne proizvode, ki bo potekal preko spleta dne 6. 5. 2022 med 9.30 in 12.30 uro.

Evropska komisija je 30. marca predstavila sveženj predlogov, da bi trajnostni izdelki postali pravilo v EU, krožni poslovni modeli dobili nov zagon, potrošniki pa bili bolje opolnomočeni za zeleni prehod. Predlog uredbe o okoljsko primerni zasnovi za trajnostne izdelke določa nove zahteve glede energijske učinkovitosti in krožnosti, da bodo izdelki trajnejši, varčnejši, zanesljivejši in enostavnejši za ponovno uporabo, popravilo, obnovo in recikliranje. Z novimi zahtevami po informacijah bodo potrošniki bolje seznanjeni z okoljskimi vplivi.

Za regulirane izdelke se uvajajo digitalni potni listi, kar bo olajšalo njihovo popravilo ali recikliranje. Predlog vsebuje tudi ukrepe za odpravo uničevanja neprodanega potrošniškega blaga.

Glavni namen pobude je zmanjšanje odpadnih snovi in priprava na nov evropski trg, kjer naj bi bili proizvodi prilagojeni podnebno nevtralni krožni ekonomiji. Pobuda bo konkretno spremenila lansiranje proizvodov na evropskem trgu. Pričakuje se, da bo vplivala na vse vidike oblikovanja, proizvodnje in prodaje proizvodov. Prav tako naj bi utrnila pot EU trgu na katerem bodo trajnostni proizvodi postali standard.

Pobuda bo vključevala revizijo »Ecodesign direktive« in predlagala dodatne zakonodajne ukrepe za povečanje trajnosti proizvodov na EU trgu, s čimer naj bi se zagotovilo, da bodo proizvodi, trajnejši, se bodo lahko ponovno uporabili, popravili, reciklirali in bodo energetsko učinkoviti, ter bodo koristili potrošnikom, okolju in podnebju. S to pobudo bo prav tako obravnavana prisotnost škodljivih kemikalij v proizvodih, kot so: elektronika in oprema IKT, tekstilni izdelki, pohištvo, jeklo, cement in kemikalije.

PROGRAM IN PRIJAVE TUKAJ.