Kako do krožnega poslovnega modela ob uporabi digitalnih tehnologij?

Kako do krožnega poslovnega modela ob uporabi digitalnih tehnologij?

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 22. 11. 2022 09:00
ZAKLJUČEK: 22. 11. 2022 12:00

Vljudno vabljeni na spletno inovacijsko delavnico ”Kako do krožnega poslovnega modela ob uporabi digitalnih tehnologij?”, ki bo potekala v torek, 22. 11. 2022. od 9.00 do 12.00 ure, preko platforme Zoom (povezavo prejmete dan pred dogodkom).

Prehod na trajnostno krožno gospodarstvo in digitalizacija sta dve izmed velikih gonilnih sil, ki ženejo transformacijo podjetij in družbe na splošno. Podjetja se soočajo z vedno hitrejšimi spremembami, negotovostjo in vedno višjimi pričakovanji tako iz strani trga kot iz strani mladih kadrov. Proaktivno naslavljanje teh sprememb je zato nujno tako zavoljo zdravja družbe kot tudi zavoljo konkurenčne prednostipodjetij.

Na tej interaktivni delavnici bomo na aktiven in izkustven način prišli do razumevanja krožnih poslovnih modelov in potencialov, ki jih nudijo. Skozi praktične primere bomo analizirali kje se skrivajo priložnosti in tveganja. Poudarek bo na gojenju miselnosti, ki spodbuja inovativnost in uspeh podjetja. V kontekst krožnega gospodarstva bomo postavili vlogo digitalnih tehnologij kot omogočevalcev inovativnih poslovnih modelov in uporabniških izkušenj.

Udeleženci bodo iz delavnice odšli z znanjem in idejami, kako lahko izboljšajo svojo konkurenčnost ob uvajanju novih digitalnih rešitev za boljši dolgoročni uspeh podjetja in pozitivni vpliv na okolje in družbo.

Program:

09:00-09:15
Uvod

09:15-9:45
ABC krožnega gospodarstva in vloga digitalizacije

09:45-10:30
Praktična aktivnost 1: Mapiranje vrednostne verige

10:30-10:45
Odmor

10:45-11:30
Praktična aktivnost 2: Identifikacija priložnosti za krožne modele z uporabo digitalnih tehnologij

11:30-11:50
Predstavitev primera dobre prakse

11:50-12:00
Zaključek 

 

Prijave preko spletnega obrazca.

 

Delavnico bo vodil:

Ram Dušić Hren, mag.fiz.
Svetovalec na področju trajnosti in inovacij, ustanovitelj Bright3r

Ram v svojem podjetju Bright3r združuje znanje o trajnostnem razvoju in krožnem gospodarstvu z interdisciplinarnim ozadjem iz znanosti, podjetništva in inovativnih tehnologij. Za podjetja in ostale deležnike izvaja programe, interaktivne delavnice in svetovanja na področju razvoja trajnostnih poslovnih modelov, sistemskega razmišljanja in inovacij. Sodeluje tudi na različnih projektih, ki se tičejo trajnosti in okolja. V vsem, kar dela, mu je najpomembnejši pozitivni prispevek k svetu in sistemski pristop k reševanju izzivov. V preteklosti je deloval v raziskovalni dejavnosti, v zagonskih tehnoloških in storitvenih podjetjih in v globalni tehnološki korporaciji na področju najnovejših digitalnih tehnologij.

https://www.linkedin.com/in/ram-dusic-hren/